ХВЕСИК МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ

ХВЕСИК МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ

Директор інституту, дійсний член (академік) Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) Міжнародної інженерної академії.

Автор 523 наукових праць, у тому числі ряду монографій, підручників, навчальних посібників, низки законодавчих актів, нормативно-технічних і нормативно-правових документів, винаходів, практичних рекомендацій з технології утилізації і переробки відходів промислового і сільськогосподарського походження. Співавтор монографій з оптимізації екосередовищ, економіки природних ресурсів, сталого розвитку, рентних відносин, інноваційного розвитку АПК, організації екологозбалансованого сільськогосподарського виробництва, інституціонального забезпечення природокористування. Ним сформована наукова школа економістів-екологів, підготовлено 32 кандидатів та 15 докторів наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені М.І. Туган-Барановського Національної академії наук України, нагороджений грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, ВАК України, НААН України, різних міністерств і відомств.