МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

***2022***

Найголовнішими партнерами інституту в міжнародному науковому співробітництві виступали наукові установи академій наук та заклади вищої освіти Болгарії, Великої Британії, Грузії, Канади, Китаю, Польщі та інших країн. Триває робота щодо розвитку міжнародного співробітництва з Грузинським технічним університетом (м. Тбілісі), Корейським інститутом економіки сільських районів, Лондонським імперським коледжем (Великобританія), Суспільним Інститутом (Канада) та закладами Об’єднаних Арабських Еміратів. У лютому 2022 р. інститутом продовжено дію договору про співпрацю із зарубіжним навчальним закладом – Суспільним інститутом, Канада (The Grassroots Institute, Canada).

Науковці інституту брали участь у проведенні міжнародних зустрічей за участю іноземних представників в он-лайн форматі:
 заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Г. О. Обиход (будучи членом Міжнародного організаційного комітету Літньої школи «Summer Field School&Work shopon Mounta in Ecosystems and Resource Management», заснованого спільно із The Grassroots Institute (Канада) 20 березня 2022 р. взяла участь у он-лайн зустрічі з директором The Grassroots Institute у рамках роботи комітету з підготовки й редагування лекцій і документів у формі «Книги про гірські екосистеми та управління ресурсами», яка матеріалиЛітньої польової школи 2021: статті, концепції, огляди, первинні й тематичні дослідження, практичний досвід і методологічні пам’ятки; цільова аудиторія – науковці та практики;Також було деталізовано два напрямки роботи: 1) змістовне наповнення спільноти Rangelands Initiative, започаткованої через глобальну платформу/портал для фермерів; 2) реєстрація двох міжнародних журналів (на додаток до діючого журналу GJNR). Детальніше за посиланнями: http://journals.grassrootsinstitute.net/call-for-papers-advt.html; http://grassrootsinstitute.net/focus.html;
 у травні–липні 2022 року відбулись ряд он-лайн зустрічей дирекції ДУ ІЕПСР НАН України та іноземних колег, котрі входять до складу редакційної колегії наукового фахового журналу «Економіка природокористування і сталий розвиток», серед яких: Бом Сівасамбу, доктор філософії, Кембриджський університет, Лондонський Імперський коледж, департамент електроінженерії Кембриджського центру графена (Велика Британія); СіваграковАлег Володимирович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління Інституту підприємницької діяльності (Білорусь); Арджуменд Хазрат, доктор філософії, директор Grassroots Institute, старший науковий співробітник Mc Gill University (Канада);
 у червні 2022 р. відбулась робоча зустріч директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика з керівником програми ЮНЕП в Україні АтілоюУрас та радником Офісу Координаторки системи ООН в Україні з екологічних питань Михайлом Малковим, на якій були всебічно обговорені напрями співпраці у сфері економіки природокористування, екологічної безпеки, сталого розвитку та ряду інших актуальних питань сьогодення і перспективи;  у липні 2022 р.ДУ ІЕПСР НАН України приєдналася до Мережі рішень зі сталого розвитку ООН (Sustainable Development of Solutions Network for UN – SDSN UN);
 у липні 2022 р. відбулася он-лайн зустріч заступника директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Г. О. Обиход з професором сталого розвитку та канд.геогр. наук Донгуонг Жанг (Університет сільського господарства провінції Хенань, компанія «Агроскоп») з питань міжнародної співпраці у галузі наукових досліджень на тему «Повоєнне відновлення сільського господарства: партнерство України та Китаю».

Міжнародний науковий обмін:


У рамках міжнародного наукового обміну з 15 вересня по 15 грудня 2022 р. науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Г. С. Штогрин проходила наукове стажування в Інституті розвитку села і сільського господарства Польської академії наук згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України на 2022–2024 роки.

***2021***

Найголовнішими партнерами інституту в міжнародному науковому співробітництві виступали наукові установи академій наук та заклади вищої освіти Білорусії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Канади, Польщі та інших країн. Тривала робота щодо розвитку міжнародного співробітництва з Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ) та Громадською радою з розробки та реалізації стратегії сталого розвитку Міорського району (Вітебська обл.) Республіки Білорусь, Національною академією наук Білорусії, Грузинським технічним університетом (м. Тбілісі), Корейським інститутом економіки сільських районів, Лондонським імперським коледжем (Великобританія) та з Суспільним Інститутом / Grassroots Institute (Канада).

У 2021 році інститутом укладено два договори про співпрацю із зарубіжними навчальними закладами – зокрема, Технічним університетом м. Варна (Республіка Болгарія) та продовжено співпрацю із Суспільним інститутом, Канада (The Grassroots Institute, Canada).

Директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М.А. Хвесика обрано членом Міжнародної консультативної ради Grassroots Institute (Канада), до складу якої входять відомі світові вчені, представники вузівської науки, громадськості, експертного середовища; також акад. НААН України М. А. Хвесик брав участь у низці міжнародних наукових конференцій.

Науковці інституту брали участь у проведенні міжнародних зустрічей за участю іноземних гостей в он-лайн форматі:
12 квітня 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України М. А. Хвесик та заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Г. О. Обиход взяли участь у он-лайн раді директорів The Grassroots Institute, продовжуючи спільні глобальні програми із досягнення цілей сталого розвитку. Крім того, було сформовано два нових напрямки роботи: 1) змістовне наповнення нової Rangelands Initiative, започаткованої через глобальну платформу / портал для фермерів; 2) реєстрація двох міжнародних журналів (на додаток до постійно діючого журналу GJNR). Детальніше за посиланням: http://journals.grassrootsinstitute.net/call-for-papers-advt.html http://grassrootsinstitute.net/focus.html

27 квітня 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. А. Хвесик в якості делегованого представника Президії НАН України взяв участь у першому он-лайн засіданні Консультативної ради Проєкту «GEIPP Ukraine» («Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні»), котрий підтримується урядом Швейцарії та реалізується Організацією Об’єднаних Націй у сфері промислового розвитку (ЮНІДО). Рада є дорадчим органом, що складається з представників державних установ, неурядових асоціацій, приватного бізнесу, наукових кіл та експертів, серед її завдань: обговорення питань, пов’язаних із впровадженням Проєкту «GEIPP Ukraine» в Україні; консультування щодо вирішення виявлених труднощів, що виникають під час реалізації Проєкту; збір інформації від ключових національних зацікавлених сторін та забезпечення відповідності діяльності Проєкту національним інтересам та потребам представників державного та приватного секторів. У ході засідання учасникам було презентовано Проєкт «GEIPP Ukraine»; узгоджено мету, регламент, цілі та подальшу роботу Консультативної ради, обрано її Голову та представника для доповіді на засіданні Наглядової ради Проєкту «GEIPP Ukraine»;
у травні-червні 2021 року відбулися он-лайн зустрічі дирекції ДУ ІЕПСР НАН України з дослідником Сеонгун Лі Корейського сільськогосподарського економічного інституту (KREI), який фінансується урядом Республіки Корея, з питань міжнародної співпраці у галузі наукових досліджень на тему «Партнерство з країнами у секторі сільського та лісового господарства»;
16 червня 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. А. Хвесик в якості делегованого представника Президії НАН України взяв участь у Міжнародному семінарі з формування екоіндустріальних парків «Переваги та стимули для екоіндустріальних парків», котрий підтримується урядом Швейцарії та реалізується Організацією Об’єднаних Націй у сфері промислового розвитку. Основними завданнями семінару були: обмін міжнародним досвідом стосовно переваг і стимулів розвитку парків та успішними історіями їхнього застосування; обговорення потенційних переваг впровадження парків в Україні у колі освітян, науковців та представників держсектору; підвищення обізнаності представників державного та приватного секторів стосовно переваг парків та спроможності національних інституцій, залучених до створення екоіндустріальних парків;
17 листопада 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. Хвесик і заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Г. Обиход на запрошення Центру з вивчення продуктивних сил та природних ресурсів Грузинського технічного університету взяли участь у засіданні, присвяченому 100-річчю Грузинського технічного університету та 90-річчю від дня народження академіка Національної академії наук Грузії Іраклія Жорданія, де обговорили подальші плани спільної роботи з наукового супроводу процесів економіки природокористування та впровадження політики сталого розвитку, екологічної безпеки за трансформаційних умов та презентували результати дослідження за цільовою програмою наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»;
у березні 2021 року д.е.н., с.н.с. Г. О. Обиход взяла участь в он-лайн зустрічі з представником Закладу освіти «Інститут підприємницької діяльності» (Республіка Білорусь), де було обговорено подальшу спільну роботу з Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ) та Громадською радою з розробки та реалізації стратегії спільних проектів сталого розвитку окремих територій, за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта (Федеративна Республіка Німеччина);
д.е.н., с.н.с. Г. О. Обиход увійшла до складу Міжнародного організаційного комітету Літньої школи «Summer Field School & Workshop on Mountain Ecosystems and Resource Management», заснованого спільно із The Grassroots Institute (Канада);
д.е.н., проф. В. В. Микитенко є членом Союзу промислових експертів та роботодавців Нідерландів, фундатором Асоціації теплоенергетичних компаній СНД, а також здійснювала науково-технічну співпрацю та експертизу міжнародних наукових проектів у межах напрямів досліджень ДУ ІЕПСР НАН України за напрямами прикладної, організаційної та науково-методичної діяльності: Спілки промисловців Нідерландів та роботодавців ЄС (Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW);
міжнародних Альянсів: «Alliance to Save Energy»; «Alliance to REEEP»; «Alliance to international Air-condition, heating, refrigeration»; «Aprotech Engineering»; нею організовано та проведено сім науково-практичних вебінарів за участю наукових співробітників відділу методології сталого розвитку та науковців і дослідників Центру Medical Center Darwin Life-Nadiya, а також науково-дослідної інституції British Consul. Результатом міжнародної та науково-технічної співпраці стали підтримка вільного обміну досвідом і знаннями між науковими й науково-технічними співробітниками різних країн і галузей науки та освіти; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері науково-прикладних досліджень із питань економіки природокористування та сталого розвитку; розвиток науково-видавничої справи;
к.е.н., с.н.с. Н. В. Коржунова брала участь у роботі 22-го та 23-го засідань Міжнародної Комісії захисту річки Дунай (ICPDR).

Міжнародний науковий обмін:
з 01 жовтня 2020 року по 31 липня 2021 року науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України, молодий учений к.е.н. Г. С. Штогрин проходила наукове стажування у Вармінсько-Мазурському університеті (Польща) (згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки. У рамках стажування прослухано і успішно завершено курс лекційних матеріалів більш ніж десяти дисциплін, пов’язаних з охороною навколишнього середовища та водовикористанням, опубліковано ряд праць і взято участь в конференції;
з 16 вересня 2021 року у місячний термін науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України, молодий учений к.е.н. Г. С. Штогрин проходила наукове стажування в Інституті сільського та сільськогосподарського розвитку Польської академії наук (Польща) (згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України).

***

Найголовнішими партнерами інституту в міжнародному науковому співробітництві виступали наукові установи академій наук та вищі навчальні заклади Білорусії, Болгарії, Польщі та інших країн. ДУ ІЕПСР НАН України розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Інститутом природних ресурсів Фінляндії Luke (м. Хельсінкі), Німецьким товариством з управління та реалізації землі (BVVG) та Міжнародним державним екологічним інститутом імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету тощо.
Триває робота щодо розвитку міжнародного співробітництва з Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ) та Громадською радою з розробки та реалізації стратегії сталого розвитку Міорського району (Вітебська обл.) Республіки Білорусь.
ДУ ІЕПСР НАН України розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Лондонським імперським коледжом (Великобританія), Грузинським технічним університом м. Тбілісі (Грузія), The Grassroots Institute (Канада), Китайською асоціацією міжнародного обміну Jianhu Foreign Expert Development (провінція Кечао, Китай).
Інститутом започатковано міжнародне співробітництво з Лондонським імперським коледжем (Imperial College London) (Великобританія). У березні 2020 року між установами підписано Угоду про співпрацю та партнерство, основними напрямами роботи якої є сучасні актуальні проблеми природокористування і сталого розвитку.
Директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М.А. Хвесика обрано членом Міжнародної консультативної ради Grassroots Institute (Канада), до складу якої входять відомі вчені, представники вузівської науки, громадськості, експертного середовища всього світу; також акад. НААН України М. А. Хвесик брав участь у низці міжнародних наукових конференцій.

Міжнародний науковий обмін.

 • заступник директора з наукової роботи ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н. Г.О. Обиход – виступила на першому он-лайн-семінарі «Роль і значення планів сталого розвитку для окремих територій (районів)» (м. Мінськ Республіки Білорусь), що функціонує як спільний проект Інституту підприємницької діяльності (Республіка Білорусь), ДУ ІЕПСР НАН України, Республіканської науково-технічної бібліотеки Білорусі, кафедри економіки та управління вищої школи Республіканського інституту вищої школи Білоруського державного університету і Фонду імені Фрідріха Еберта (Федеративна Республіка Німеччина). – 18 листопада 2020 року. – Режим доступу: http://ecos.kiev.ua/news/view/1001;
 • д.е.н. М.В. Ільїна – взяла участь в другому он-лайн-семінарі «Участь громадськості в розробці та реалізації планів сталого розвитку сільських територій» у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Разом для співтовариства та природи: зміцнення процесу розвитку в Міорському районі (Вітебська область, Білорусь) через партнерство місцевої влади та громадянського суспільства», що реалізується за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Захід відбувся в межах дворічного проекту «Школа-лабораторія сталого розвитку та «зеленої» економіки», який виконується ДУ ІЕПСР НАН України разом з Громадською радою проекту та Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ). – 02 грудня 2020 року. – Режим доступу: http://ecos.kiev.ua/news/view/1007;
 • з 01 жовтня 2020 р. по 30 червня 2021 р. науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Г. С. Штогрин проходить наукове стажування у Польщі (згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України), яка проводиться у Центрі східноєвропейських студій Варшавського університету (Вармінсько-Мазурського університету);
 • д.е.н., проф. В. В. Микитенко здійснювала науково-технічну співпрацю та експертизу міжнародних наукових проектів в межах напрямів досліджень ДУ ІЕПСР НАН України за напрямами прикладної, організаційної та науково-методичної діяльності Спілки промисловців Нідерландів та роботодавців ЄС (Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW), а також міжнародних Альянсів: «Alliance to Save Energy»; «Alliance to REEEP»; «Alliance to international Air-condition, heating, refrigeration»; «Aprotech Engineering»; крім того, організовано та проведено вісім науково-практичних вебінарів з науковими співробітниками відділу методології сталого розвитку та науковцями та дослідниками Центру Medical Center Darwin Life-Nadiya. Результатом міжнародної та науково-технічної співпраці стала підтримка вільного обміну досвідом між науковими й науково-технічними співробітниками різних країн і галузей науки, знаннями у сфері освіти і науки; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері науково-прикладних досліджень із питань економіки природокористування та сталого розвитку, медико-соціальних та суспільно-політичних проблем сьогодення; розвиток видавничої справи;
 • к.е.н., с.н.с. Н. В. Коржунова брала участь у роботі Міжнародної Комісії захисту річки Дунай (ICPDR).

Найголовнішими партнерами інституту в міжнародному науковому співробітництві виступали наукові установи академій наук та вищі навчальні заклади Білорусії, Болгарії, Польщі та інших країн. ДУ ІЕПСР НАН України розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Інститутом природних ресурсів Фінляндії Luke (м. Хельсінкі), Німецьким товариством з управління та реалізації землі (BVVG) та Міжнародним державним екологічним інститутом імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету тощо.

Інститутом укладено три договори про співпрацю з зарубіжними навчальними закладами – зокрема, Закладом освіти «Інститут підприємницької діяльності» (Республіка Білорусь), Суспільним інститутом/The Grassroots Institute, (Канада), Грузинським технічним університетом (Тбілісі).

Директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М.А. Хвесика обрано членом Міжнародної консультативної ради Grassroots Institute (Канада), до складу якої входять відомі вчені, представники вузівської науки, громадськості, експертного середовища всього світу; також акад. НААН України М. А. Хвесик брав участь у низці міжнародних наукових конференцій, є членом редколегії міжнародного наукового журналу «Журнал наукових і прикладних досліджень» (Болгарія).

Міжнародний науковий обмін.

 • проведено ІІІ сесію Міжнародної школи-лабораторії сталого розвитку і «зеленої» економіки (ISLSD) у м. Мінськ Республіки Білорусь, що функціонує як спільний проект Інституту підприємницької діяльності (Республіка Білорусь), ДУ ІЕПСР НАН України, Республіканської науково-технічної бібліотеки Білорусі, кафедри економіки та управління вищої школи Республіканського інституту вищої школи Білоруського державного університету і Фонду імені Фрідріха Еберта (Федеративна Республіка Німеччина) в рамках тематики «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України», 23 квітня 2019 року. – Режим доступу http://ecos.kiev.ua/news/view/771;
 • 19 червня 2019 року в Президії Національної академії наук України директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. А. Хвесик взяв участь у зустрічі з делегацією Шанхайської академії суспільних наук, яку очолив її віце-президент професор Гань Чуньхуей;
 • 27 червня 2019 року директором інституту акад. НААН України М. А. Хвесиком та Dr. Hasrat Arjjumend (The Grassroots Institute, Канада) підписано Угоду про співпрацю та партнерство з метою організації «Summer Field School & Workshop on Mountain Ecosystems and Resource Management». Цей захід, що охоплює сучасні актуальні проблеми природокористування і сталого розвитку, буде реалізовано для міжнародного співтовариства протягом 6–15 липня 2020 року в Українських Карпатах;
 • 18 липня 2019 року директором інституту акад. НААН України М. Хвесиком та ректором Грузинського технічного університету, доктором технічних наук, професором А. Прангішвілі підписано Угоду про співпрацю та партнерство з метою реалізації спільних науково-дослідних й освітніх проектів у сфері управління земельними, водними, лісовими, мінеральними та енергетичними ресурсами на засадах реалізації принципів сталого розвитку й дотримання екологічної безпеки;
 • 31 липня 2019 року робоча група інституту у складі заступника директора з наукової роботи д.е.н., проф. І. К. Бистрякова, завідуючого відділом проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. А. М. Сундука, завідуючого відділом природно-техногенної та екологічної безпеки д.е.н., доц. Г. О. Обиход, головного наукового співробітника відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., проф. О. О. Веклич та старшого наукового співробітника цього ж відділу к.е.н. І. В. Патоки провела зустріч із представницею Університету Мангейма (Німеччина) к.е.н. Ю. О. Шкрабалюк. Було обговорено широке коло питань щодо спільної діяльності та партнерства за основними напрямками наукових досліджень інституту;
 • з 15 вересня по 15 жовтня 2019 року науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Г. С. Штогрин проходила стажування у Польщі (згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України), яка проводилася Інститутом сільського та сільськогосподарського розвитку Польської академії наук;
 • на запрошення китайської сторони 26–29 жовтня 2019 року директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. А. Хвесик перебував у Китайській Народній Республіці (провінція Чжецзян), де взяв участь у форумі за Міжнародною програмою «1000 талантів».

У рамках міжнародної наукової співпраці ДУ ІЕПСР НАН України започатковує спільну роботу з більш ніж 80 науково-дослідними інституціями, напрями досліджень яких пов’язані зі сталим розвитком, природоохоронною і природоресурсною проблематикою, – зокрема по країнах світу: Республіки Білорусь – 1, Австралії – 6, Австрії – 2, Канади – 2, Чехії – 3, Шотландії – 1, Данії – 1, Англії – 2, Ірландії – 1, Фінляндії – 2, Іспанії – 5, Італії – 6, Німеччини – 9, Польщі – 4, Швеції – 5, Греції – 1, Угорщини – 1, Ізраїлю – 1, Індії – 2, Таїланду – 2, Японії – 2, Малайзії – 1, Мексики – 1, Нідерландів – 2, Норвегії – 4, Румунії – 2, США – 12.

Зокрема, інститут розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Інститутом природних ресурсів Фінляндії Luke (м. Хельсінкі), Німецьким товариством з управління та реалізації землі (BVVG) та Міжнародним державним екологічним інститутом імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету.

ДУ ІЕПСР НАН України розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Китайською асоціацією міжнародного обміну Jianhu foreign experts development, Німецьким товариством з управління та реалізації землі (BVVG), Інститутом природних ресурсів Фінляндії Luke (м. Хельсінкі) та Міжнародним державним екологічним інститутом імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету.

Інститутом укладено три договори про наукове співробітництво з зарубіжними організаціями, а саме з: Державною науковою установою «Інститут природокористування Національної академії наук Білорусі» (Республіка Білорусь); Європейською науковою фундацією «Інститут інновацій» (Польща); Китайською асоціацією міжнародного обміну Jianhu Foreign Expert Development  (Республіка Китай).

У грудні 2017 р. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» подала заявку і була визначена серед номінантів на здобуття престижної премії у сфері дослідження й використання водних ресурсів – Великої Всесвітньої Водної премії імені Його Величності Короля Марокко Хасана ІІ.

19 березня 2018 р. інститутом отримано лист Державного секретаря у справах води Королівства Марокко Ламія Бентахара та Президента Всесвітньої водної ради Бенедіто Браги з подякою за участь у висуненні та високою оцінкою заявки інституту на здобуття премії, а також значного внеску у сферу співпраці та солідарності щодо управління і розвитку водних ресурсів, підтвердженого здобутками інституту.

Міжнародний науковий обмін.

 • 31 січня 2018 р. відбулося засідання Координаційної ради проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) в Посольстві Німеччини (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 25).
  В обговоренні проекту АПД та дискусії взяв участь директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України М.А. Хвесик.
  Учасниками засідання була всебічно обговорена проблематика проекту АПД, розглянуто плани діяльності проекту на 2018 р., а також надані додаткові пропозиції та ідеї щодо роботи проекту в 2018 р. У засіданні взяли участь науковці, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу;
 • 28–30 травня 2018 р. в Республіці Білорусь (м. Мінськ) проходила І сесія Міжнародної школи-лабораторії сталого розвитку і економіки природокористування (спільний проект Міжнародного державного екологіч­ного інституту імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету, ДУ ІЕПСР НАН України та Фонду ім. Фрідріха Еберта (Німеччина)).
  На пленарному засіданні виступив директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М.А. Хвесик з науковою доповіддю на тему «Наукові дослідження у сфері сталого розвитку і економіки природокористування в Україні». У засіданні школи взяли участь науковці, освітяни, зарубіжні експерти, представники урядових структур, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ін. За результатами І сесії було прийнято рішення про проведення наступних сесійних засідань за тематичними напрямами в Україні, Білорусі, Німеччині та інших європейських країнах;
 • у травні 2018 р.  у залі засідань ДУ ІЕПСР НАН України відбулася зустріч директора інституту акад. НААН України М. А. Хвесика, заступника директора з наукової роботи, д.е.н., проф. І.К. Бистрякова із генеральним директором Українсько-Китайського міжнародного ділового центру, генеральним директором Центру культурної індустрії міжнародної співпраці «Один пояс, один шлях» в Україні», канд. екон. наук Гуань Сень Мей з питань налагодження міжнародної наукової співпраці ДУ ІЕПСР НАН України;
 • 8–14 червня 2018 р. директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України Хвесик М.А. на запрошення керівника Китайської асоціації міжнародного обміну Jianhu foreign experts development Стівена Фенга (Steven Feng) відвідав Китайську Народну Республіку, де взяв участь у Міжнародній конференції з пошуку талантів та проектів, яка відбувалася в містах Нінбо, Тайчжоу, Ханчжоу та Шаосін провінції Чжецзян.
  Акад. НААН України М.А. Хвесик під час конференції представив стенд з репрезентацією роботи ДУ ІЕПСР НАН України, а також підписав з керівником Китайської асоціації міжнародного обміну Jianhu foreign experts development Стівеном Фенгом угоду про співробітництво, яка передбачає контакти між інститутом і асоціацією з широкого кола питань: спільних досліджень у сфері економіки природокористування та екологічної безпеки, освітніх послуг, підготовки кадрів, наукового обміну тощо. Підписання угоди та контакти під час конференції підтвердили визнання наукових розробок інституту на міжнародному рівні й засвідчили інтерес іноземних партнерів з багатьох країн світу до розширення співпраці з ДУ ІЕПСР НАН України;
 • 20 червня 2018 р. директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України М.А. Хвесик взяв участь у зустрічі з питань міжнародного агропромислового та наукового співробітництва, яка відбулася в посольстві Республіки Корея в Україні за участю посла Республіки Корея в Україні пана Лі Янг-Гу, а також запрошених представників органів державної влади, науково-дослідних, експертних і бізнесових кіл України та інших країн.
  Сторони обговорили можливості співпраці України та Кореї в таких сферах, як розвиток агропромислового сектора, виробництво продуктів харчування, сільськогосподарська логістика і торгівля, сільськогосподарський банкінг, енергетика. Висловлено пропозиції щодо дорожньої карти співробітництва за підтримки Мінагрополітики України, Міністерства сільського господарства Кореї, посольства Кореї в Україні, аграрних асоціацій, міжнародних організацій (ФАО, ЄБРР), дослідницьких структур України й Республіки Корея;
 • 23 жовтня 2018 р. директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М. А. Хвесик взяв участь у зустрічі робочої групи з питань спільних досліджень зі створення плану сільськогосподарського співробітництва між Кореєю і Україною в посольстві Республіки Корея в Україні за участю Посла Республіки Корея в Україні пана Лі Янг-Гу, Консула посольства Республіки Корея в Україні пана Шин Кю Хо, а також представників Міністерства аграрної політики і продовольства України, ТОВ «Грант Торнтон», «Тризуб», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Асоціації виробників молока, НУБіП України, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (м. Київ, вул. Стрілецька, 12).
  Академік НААН України М.А. Хвесик разом із старшим науковим співробітником відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів к.е.н., с.н.с. О.В. Сакаль представили коментарі і додаткові матеріали до концепції і структури плану сільськогосподарського співробітництва між Кореєю і Україною, розроблені за результатами наукових досліджень інституту;
 • 23 жовтня 2018 р. старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів к.е.н., с.н.с. Сакаль О. В. взяла участь у ІІ сесії міжнародної школи-лабораторії сталого розвитку та економіки природокористування (ISLSD) на тему «Участь громадських організацій та ініціативи зі сталого розвитку на місцевому рівні»у у Республіканській науково-технічній бібліотеці Білорусі (Республіка Білорусь, м. Мінськ).
  ISLSD – спільний проект Інституту підприємницької діяльності, Міжнародного державного екологічного інституту імені А. Д. Сахарова Білоруського державного університету, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, Республіканської науково-технічної бібліотеки Білорусі та Фонду імені Фрідріха Еберта (Німеччина). У роботі заходу взяли участь представники місцевого самоврядування, освіти і науки, неурядових організацій (НУО) різного рівня. О. В. Сакаль розповіла про сутність, досягнення і роль недержавних структур у процесі децентралізації влади в Україні;
 • 23 листопада 2018 р. директором ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України М.А. Хвесиком був підписаний Меморандум про співпрацю у створенні науково-дослідного центру з охорони навколишнього середовища і сталого розвитку з представником Технополісу «Золотий Кечао» (місто Шаосин, провінція Чжецзян, Китайська Народна Республіка) Ма Ічжоу;
 • 29 листопада 2018 р. учений секретар ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. А.О. Коваленко, завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки д.е.н., с.н.с. Г.О. Обиход і старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів к.е.н., с.н.с. О.В. Сакаль взяли участь в Українсько-корейському агрофорумі, що відбувся у Торгово-промисловій палаті України (Київ, вул. Велика Житомирська, 33). Форум було присвячено співробітництву між Україною та Республікою Корея у сфері агропромислового сектора, в рамках якого у складі робочої рупи беруть участь працівники ДУ ІЕПСР НАН України.

Д.е.н., проф. Микитенко В. В. є членом Союзу промислових експертів та роботодавців Нідерландів (NMCP-PUM).

УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА: НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року у залі засідань ДУ ІЕПСР НАН України відбулася зустріч директора інституту академіка НААН України д.е.н., проф. М. А. Хвесика, заступника директора з наукової роботи, д.е.н., проф. І. К. Бистрякова, ученого секретаря к.е.н., с.н.с. А. О. Коваленка, завідувача відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. А. М. Сундука, співробітників цього відділу докторанта к.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль, к.е.н. Н. А. Третяк, молодшого наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування Г. С. Штогрин із делегацією німецьких експертів у земельній сфері.

До складу делегації увійшли менеджер міжнародних проектів Товариства з управління та реалізації землі (BVVG) пан Крістоф Конрад Ґільґен, керівник Товариства з управління та реалізації землі (BVVG) у федеральній землі Саксонія-Ангальт пан Ганс-Егберт фон Арнім, юрисконсульт цього підрозділу товариства пан Герхард Лудден, фахівець Відомства сільського господарства, консолідації земель та лісового господарства регіону Альтмарк пан Хартмут Крізе. Зустріч була присвячена налагодженню міжнародної наукової співпраці, а також обміну думками між науковцями інституту та експертами з Німеччини щодо актуальних проблем консолідації земель і правової долі земельних ділянок під будівлями і спорудами.

Директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. М. А. Хвесик виступив з вітальним словом, розповів делегації про історію і діяльність ДУ ІЕПСР НАН України, представив наукові дослідження, публікації та досягнення співробітників інституту, а також доповів про стан земельних відносин в Україні, результати і проблемні аспекти земельної реформи, роль власності на землю у розвитку сільських територій, значну подрібненість земельних ділянок, ризики і загрози надмірної концентрації земель, виклав наукове бачення шляхів вирішення завдання консолідації земель в Україні та формування єдиного земельно-майнового комплексу.

Д.е.н., проф. І. К. Бистряков привітав учасників зустрічі і наголосив на перспективах співпраці науковців інституту з німецьким експертами у вирішенні проблем сталого землекористування, вивченні європейського досвіду регулювання земельних відносин, вказав на необхідність наукового забезпечення управлінських рішень у сфері землегосподарювання.

Пан Ганс-Егберт фон Арнім представив доповідь на тему «Консолідація земель / тимчасовий обмін у Німеччині та роль BVVG». Він розповів про передумови приватизації в сільському господарстві у Східній Німеччині, процедуру тимчасового обміну, а також можливі варіанти подолання ризиків і загроз перед подальшою приватизацією земель / перед скасуванням мораторію в Україні.

К.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль виступила з доповіддю про характеристики земельного фонду і стан земельних відносин в Україні. Щодо вирішення проблеми значної парцеляції сільськогосподарських угідь в Україні вона відзначила пріоритетну необхідність завершення формування земельних ділянок як об’єкта цивільних прав і розвиток сільськогосподарської кооперації.

Пан Хартмут Крізе розповів про повноваження і компетенції Відомства сільського господарства, консолідації земель та лісового господарства регіону Альтмарк. Він вказав, що проблема консолідації земель у Німеччині також має місце, висвітлив процедуру укрупнення земельних ділянок згідно із Законом про регулювання сільського господарства та Законом про консолідацію земель, навів практичні приклади із своєї роботи, назвавши консолідацію важливим інструментом розвитку сільської місцевості.

Пан Крістоф Конрад Ґільґен розповів про міжнародну діяльність BVVG, зокрема спільно з Україною. Він запропонував можливі форми співпраці BVVG і ДУ ІЕПСР НАН України.

Учасники зустрічі сформували напрями подальшої співпраці та запланували розвивати подальший обмін експертними думками.

ПРОФЕСІЙНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЇЗДКА
«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ»

17–22 вересня 2017 року докторант ДУ ІЕПСР НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів к.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль взяла участь у професійній інформаційній поїздці до м. Берлін і Землі Бранденбург (Німеччина) на тему «Ефективне управління сталим багатофункціональним лісовим господарством», організованій Німецько-українським агрополітичним діалогом.

Тематика зустрічей у рамках поїздки передбачала дослідження таких питань:

 • структура лісів, відносини у сфері права власності, ринок деревини;
 • особливості приватних лісоволодінь;
 • вимоги громадськості щодо користування лісами, основні принципи політики у сфері лісового господарства;
 • державне управління лісокористуванням (завдання держави і ведення лісового господарства державою).

У поїздці також взяли участь представники Державного агентства лісових ресурсів України, його територіальних органів, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, вищих навчальних закладів, громадських організацій.

Під час завершальної зустрічі учасники і представники Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства і Німецько-українського агрополітичного діалогу обговорили напрями розширення співробітництва, започаткування спільних проектів з науковими установами України.

ЛІТНЯ ШКОЛА ПРОЕКТУ ЖАНА МОНЕ МОДУЛЬ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ «ІНСТРУМЕНТИ, ПОЛІТИКА ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

7-8 червня 2017 р. наукові співробітники ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. Ю.М. Маковецька та к.е.н., н.с. Т.Л. Омельяненко взяли участь у роботі Літньої школи проекту Жана Моне модуль програми Еразмус+ «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля в Європейському Союзі: виклики для України», яка проходила в Національному університеті харчових технологій (м. Київ). В рамках Літньої школи організовано лекції, презентації, дискусії та круглі столи, на яких обговорені питання сучасних принципів та інструментів реалізації екологічної політики ЄС; кращих практик у сфері охорони навколишнього природного середовища у державах-членах ЄС; поводження з відходами та хімічними забруднювачами (на глобальному та європейському рівні). По закінченню заходу учасники отримали сертифікати.

ПРОЕКТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДОВКІЛЛЯ ООН (ЮНЕП) «ПОСИЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОТТЕРДАМСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ПО БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН»

31 травня 2017 р. науковий співробітник ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., н.с. Т.Л. Омельяненко взяла участь у першому засіданні проекту Спеціальної програми з довкілля ООН (ЮНЕП) «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення потужностей по боротьбі з незаконним обігом хімічних речовин» (м. Київ, Орхуський центр). Загалом учасниками заходу було 55 національних та міжнародних експертів.

Під час зустрічі фахівці проаналізували прогалини у виконанні Роттердамської конвенції про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі та обговорили шляхи попередження їх незаконного обігу в Україні.

До обговорення проблеми долучилися представники ЮНЕП (Женева), експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Мінекології, Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, митних структур, науково-дослідних інститутів, аграрного бізнесу, неурядових організацій та правоохоронних органів.

За результатами зустрічі вирішено створити міжвідомчу робочу групу з Роттердамській конвенції, яка працюватиме над усуненням недоліків, пов’язаних з реалізацією зобов’язань України у рамках конвенції, зосередити зусилля експертів на зміцненні потенціалу держави щодо протидії незаконному обігу пестицидів, а також розробити електронну навчальну програму та провести кампанію з інституційної розбудови в кількох прикордонних областях України.

Науковий обмін

Науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н. Омельяненко Т.Л. пройшла навчання в рамках освітньої програми «Проблеми сталого управління відходами упаковки в місті» та «Проблеми сталого управління відходами упаковки у компанії» (яка проходила з 10 по 23 травня 2015 у м.Констанцин-Єзьорне (Польща) та отримала відповідний сертифікат.

Освітній проект реалізується Фондом Сендзимира (FundacjaSendzimira) за фінансової підтримки національного Фонду охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі.

До освітнього курсу були зараховані особи, що успішно закінчили електронний курс «Введення до сталого управління відходами і розвитку проекологічних основ споживання»

Більш детальну інформацію про освітню програму можна продивитися на сайті Фонду (http://www.sendzimir.org.pl/szkolenia)

АНГЛОМОВНА ЛІТНЯ ШКОЛА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

27–29 травня 2015 р. старші наукові співробітники ДУ ІЕПСР НАН України кандидати економічних наук Носуліч Тетяна Миколаївна і Сакаль Оксана Володимирівна взяли участь у роботі англомовної літньої школи «Публічне управління та сталий розвиток» («Public Administration and Sustainable Development»), яка відбулася за ініціативи Національної академії державного управління при Президентові України, Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду, Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (м. Київ, вул. Пугачова 12/2).

В рамках літньої школи було організовано роботу чотирьох секцій під керівництвом провідних міжнародних та вітчизняних експертів з проблем сталого розвитку:

 • секція сталого розвитку (загальні принципи сталого розвитку; цілі сталого розвитку; формування цілей сталого розвитку на період після 2015 р.; індикатори сталого розвитку, їх взаємозв’язок);
 • секція з питань сталого економічного розвитку в рамках Угоди про асоціацію «Україна – ЄС»;
 • секція з проблем поєднання в публічній політиці екологічної, економічної та соціальної складових сталого розвитку («зелена економіка», споживання і виробництво в рамках сталого розвитку; подолання соціальної нерівності);
 • секція управління сталим розвитком (прийняття управлінських рішень при формуванні та реалізації політики сталого розвитку).

Після презентації результатів роботи секцій учасники були нагороджені сертифікатами (див. фото).

До вашої уваги також інформація і фото заходу на сайті НАДУ

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

05 лютого 2014 року в ДУ ІЕПСР НАН України відбулася робоча зустріч дирекції, завідуючих відділами та наукових співробітників установи з міжнародним експертом з управління водними ресурсами Олексієм Ярошевичем, який представив методологічні і методичні підходи та досвід експертного супроводу проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки».

19 липня 2013 року в ДУ ІЕПСР НАН України в контексті підготовки інститутом аналітичних матеріалів з питань міжнародної економічної інтеграції України відбулася робоча зустріч дирекції, завідуючих відділами та наукових співробітників установи з: міжнародним експертом з управління водними ресурсами Олексієм Ярошевичем; експертом з екологічного права Єжи Сарнацкі; експертом з екологічної політики, стратегії та інвестицій Андре Карутцом; експертом з укріплення потенціалу, координації та наочності Анною Голубовською-Онісімовою. Сторони обмінялися думками та досвідом науково-експертного супроводу процесів міжнародної економічної інтеграції, гармонізації законодавства та екологічної політики.

***

Співробітники ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Ю.М. Маковецька та Т.Л. Омельяненко є членами робочої групи сектору «Управління відходами» в рамках реалізації компоненту 5 «Допомога у гармонізації українського законодавства до відповідного acquis ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища» Проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки».

СТАЖУВАННЯ

30 вересня – 04 жовтня 2013 року науковий співробітник відділу сталого землекористування ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Оксана Володимирівна Сакаль проходила стажування в зимово-літній школі (WSS 2013), яка проводилася Європейським інститутом лісу у Піхль Шлос (Pichl Schloss), округ Вайц, федеральна земля Штирія, Австрія.

Цього року школа проводилася у двох різних ландшафтах – промислових лісах в регіоні Аквітанія, Франція (1-й тиждень навчання, 17–23.03.2013) та альпійських лісах землі Штирія, Австрія (2-й тиждень навчання, 30.09–04.10.2013).

Під час другого тижня вивчалися підходи до оцінювання культурної, історичної, економічної та соціальної цінностей ландшафту на прикладі гірських лісів та практики ведення лісового господарства приватними власниками та у федеральних лісах. Окрім лекцій та аудиторної роботи слухачі школи мали можливість відвідати фермерське господарство, значна частина площі якого зайнята лісом, а також ознайомитися із роботами щодо відновлення лісових доріг, проектування та зведення конструкцій для попередження лавин у горах.

Повідомлення та фотозвіт про роботу школи до вашої уваги за посиланням: http://foper.org/2013/09/30/2nd-week-od-efi-winter-summer-school-started-in-austria

Завантажити сертифікат

17–23 березня 2013 року молодший науковий співробітник відділу сталого землекористування к.е.н. Сакаль Оксана Володимирівна проходила стажування в зимово-літній школі, яка проводилася Європейським інститутом лісу у місті Белен-Бельє, регіон Аквітанія, Франція.

Загальна тематика цьогорічного курсу – «Підтримка багатьох цінностей лісів, що охоплені управлінням» – включала питання теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо оцінювання культурної, історичної, економічної та соціальної цінностей лісів. Ці питання висвітлювалися на прикладі лісів та практики ведення лісового господарства у Аквітанії.

Головна мета заходу – формування наукового потенціалу молоді для якісних досліджень за допомогою інноваційних методів навчання шляхом залучення провідних експертів різних напрямів, створення дослідницької мережі, інтеграція та мобілізація європейських досліджень проблем лісів і стану навколишнього природного середовища у загальноєвропейському масштабі.

Офіційне повідомлення та фотозвіт про роботу школи до Вашої уваги за посиланням