ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

21 грудня 2018 року Полтавським національним університетом імені Юрія Кондратюка за участі Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» буде проведено ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», яка відбудеться у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Першотравневий проспект, 24).

Мета конференції: обговорення проблем фундаментальних та природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

Основні тематичні напрями конференції

 1. Суспільні та гуманітарні науки

  Круглий стіл № 1
  «Формування конкурентоспроможної національної економіки в умовах світових глобалізаційних процесів»

  Круглий стіл № 2
  «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі»

  Круглий стіл № 3
  «Проблеми та перспективи архітектурно-художньої освіти: світовий та український контекст»

 2. Природничі науки

  Круглий стіл № 4
  «Фізико-хімічні властивості складних систем»

  Круглий стіл № 5
  «Моделювання фізико-хімічних властивостей конденсованого середовища та наносистем»

  Круглий стіл № 6
  «Прикладна екологія, енергозбереження та землеустрій»

 3. Виробництво, технології, інженерія

  Круглий стіл № 7 «Нафтогазова інженерія та технології»

  Круглий стіл № 8 «Енергозбереження при експлуатації механотронних систем»

  Круглий стіл № 9 «Міцність, стійкість, надійність будівельних конструкцій та інженерних систем»

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

12–18 березня 2018 року в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) відбулася IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи».

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Державна фіскальна служба України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, НТУУ «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Національний університет харчових технологій.

Робота конференції велася за такими напрямами: економіка природокористування як галузь економічної науки; економіко-правові та інституційні аспекти управління природокористуванням і охороною НПС; науково-практична діяльність в галузі охорони НПС та раціонального використання природних ресурсів; безпечність і якість товарів, продукції/послуг як запорука сталого розвитку України; енергоефективність та енергозбереження: нові виклики та можливості; інформаційні технології в економіці природокористування та охороні НПС; формування екологічної культури як необхідна передумова сталого розвитку держави; перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні.

У роботі заходу взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій.