ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

07–08 квітня 2021 року відбулася (дистанційно) І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів», організована кафедрою менеджменту та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за участю Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», а також Національного університету «Львівська політехніка», Національного авіаційного університету, Запорізького національного університету, Вінницького національного аграрного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Поліського національного університету, Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Українського інституту міжнародної політики, Громадської організації «Ділові ініціативи», Познанської політехніки (м. Познань, Республіка Польща), Поморської академії (м. Слупськ, Республіка Польща), AGH «Університет науки та технологій» (м. Краків, Республіка Польща), Казахського університету ім. Н. Назарбаєва (Республіка Казахстан).
Активну участь у роботі конференції взяли співробітники Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» д.е.н., проф. Микитенко Вікторія Володимирівна і д.е.н., с.н.с. Сакаль Оксана Володимирівна, які передали вітання учасникам конференції від директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України, д.е.н., проф. Хвесика Михайла Артемовича.
Учасники заходу представили результати власних досліджень та обговорили, зокрема, новітні концепції менеджменту, особливості, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення у різних галузях і сферах управлінської діяльності, стратегічний менеджмент в умовах змін, проєктний менеджмент як інструмент гнучкості в управлінні, публічний та адміністративний менеджмент – від самоорганізації до успішної громади і ефективної економіки, лідерство в умовах сучасних викликів (глобальне потепління, цифровізація, COVID-19 тощо), а також тенденції, виклики, проблеми й перспективи менеджменту у вищій школі.


* * *
17 грудня 2021 року на базі Луцького національного технічного університету відбулася VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». Тематично конференція присвячувалася широкому колу науково-практичних питань щодо управління національним господарством та державними фінансами, регіонального менеджменту, міжнародного співробітництва та євроінтеграції, економіки підприємств, ринку праці та зайнятості населення, економіки довкілля і природних ресурсів.
Організаційний комітет конференції очолили ректор Луцького НТУ д.е.н., проф. Вахович І.М. (голова), проректор з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти д.е.н., проф. Ляшенко О.М., завідувач кафедри економіки д.е.н., проф. Шубалий О.М. та інші. З вітальним словом до учасників заходу звернулися організатори конференції; від ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» – заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О.
Під час пленарного засідання виступили доктор наук, проф. кафедри економічної та регіональної політики Інституту економіки та фінансів Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) Анджей Міщук (Andrzej Miszczuk) з доповіддю «Специфіка місцевої економічної політики»; доктор наук, доцент кафедри соціально-економічної географії Інституту соціально-економічної географії та просторового менеджменту (м. Люблін, Республіка Польща) Анджей Якубовський (Andrzej Jakubowski) з доповіддю «Від транскордонного біосферного заповідника ЮНЕСКО – до єврорегіону: нові перспективи міжнародної співпраці та місцевого розвитку на польсько-українському прикордонні».
Також виступили доктор наук, доцент Університету Вітовта Великого та Державного університету прикладних наук м. Клайпеда (м. Каунас, Литва) Аурелія Кустієне (Aurelija Kustiene); заступник завідувача кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне) к.е.н., доц. Демидюк С.М. (доповідь «Регулювання підприємництва у лісовому господарстві України: проблеми та зарубіжний досвід»); доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури к.е.н., доц. Петруха Н.М. (доповідь «Ефекти синергії в розвиткові біоекономіки»); дослідник за програмою Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща) к.г.н., доцент Ярьоменко С.Г. (доповідь «Розвиток сільського туризму в Польщі: теоретичні аспекти та порівняння з Україною») та інші.
Від ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» участь у заході взяла завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В. з доповіддю, присвяченій обґрунтуванню екосистемного підходу у сучасній економіці природокористування та представленню основних понять і визначень за тематикою досліджень відділу.
За підсумками конференції очікується видання збірника тез доповідей учасників. Програма заходу доступна за посиланням: https://lutsk-ntu.com.ua/uk/zaproshuiemo-priynyati-uchast-u-vii-mizhnarodniy-naukovo-praktichniy-internet-konferenciyi-aktualni