РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Рада молодих учених є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Інституту.

Мета діяльності ради – сприяння реалізації статутних завдань ДУ ІЕПСР НАН України в частині набуття досвіду, професійного становлення, творчої реалізації, використання наукового потенціалу наукової молоді, пропаганди наукових знань серед молодих учених і всебічного їх залучення до наукової та науково-організаційної роботи.

Очолює раду кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Сакаль Оксана Володимирівна.

Члени ради: Мандзик Валерій Миколайович, к.е.н., с.н.с. (заступник голови), Третяк Наталія Антонівна, к.е.н. (секретар), Обиход Ганна Олександрівна, д.е.н., с.н.с., Штогрин Галина Степанівна, к.е.н.