ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал

Періодичність виходу – два рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «В»).
ISSN 2707-3319 (Online)
ISSN 2616-7689 (Print).


Сайт журналу


У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії й практики економіки природокористування і сталого розвитку, раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, екологічної політики та природно-техногенної безпеки, сприяння розвитку економічної науки.

Відповідальний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор Хвесик Михайло Артемович, відповідальний секретар – кандидат економічних наук Маковецька Юлія Михайлівна.

Вимоги до статті у журналі «Економіка природокористування і сталий розвиток»

Вимоги до членів редколегії журналу «Економіка природокористування і сталий розвиток»


Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 23506-13346 ПР від 08.08.2018): науковий журнал видається спільно з Приватним вищим навчальним закладом-інститутом «Українсько-Американський університет Конкордія».

Програмними цілями видання є: підготовка нової генерації кадрів з економіки, менеджменту та бізнесу, а також проблем сталого розвитку, світового бізнес-середовища, економічної та соціально-екологічної безпеки.

Періодичність – 2 рази на рік.


Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки: електронне періодичне видання (видається спільно з Житомирським державним університетом імені Івана Франка). Включене до Переліку наукових фахових видань України. – ISSN 2410-3748.

Електронне видання висвітлює фундаментальні дослідження у галузі економічних наук, світового та національного господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки.

Головний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович.

Видання виходить два рази на рік.

Випуск 2022, № 1