Збірник наукових праць

Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 244 с. (завантажити зміст)

Національне господарство України: теорія та практика управління