22 травня 2014 року

21:11:16 23.05.2014 Назад

Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»

22 травня 2014 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України Хвесик Михайло Артемович взяв участь у роботі ХХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»  в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» з виступом на тему«Інновації у системі забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського виробництва і охорони довкілля».

      Робота конференції проводилася за такими секціями: науковий супровід механізованого виробництва продукції рослинництва; науковий супровід механізованого виробництва тваринницької продукції та кормовиробництва; енергетичні засоби, електротехнології та автоматизація процесів керування; надійність машин, їх технічне обслуговування та ремонт; інженерія машинних систем та управління проектами в АПК.