18 квітня 2014 року

21:35:20 25.04.2014 Назад

Конференція «Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку»

18 квітня 2014 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України Михайло Артемович Хвесик взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку»  в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського, організованої спільно з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Україна), Гуманітарно-технічним університетом м. Бельсько-Бяла (Польща), Університетом «York» (США). Банківським інститутом Вища школа (Чехія).

 Робота конференції проводилася за такими секціями: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.