24 вересня 2019 року

18:13:37 24.09.2019 Назад

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

16 вересня 2019 року відбувся регіональний семінар на тему «Публічно-приватне партнерство у сфері природокористування: проблеми та перспективи» в рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року», організований ДУ ІЕПСР НАН України спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

Захід проведено на базі кафедри менеджменту названого університету. Його модераторами були завідувач кафедри д.е.н., проф. І. О. Іртищева, а також засновник Громадської організації «Асоціація лідерів туристичного бізнесу у Миколаївській області» к.е.н., доц. Т. О. Чичкалюк.

У роботі семінару взяли участь представники органів державної влади у природоохоронній сфері, місцевого самоврядування, освіти і науки, аграрного бізнесу Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

З вітальним словом до присутніх звернувся ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова к.т.н., проф. Є. І. Трушляков. Із доповідями та презентаціями виступили завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., с.н.с. А. М. Сундук та старший співробітник цього відділу д.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль.

А. М. Сундук у доповіді на тему «Природні ресурси як фактор розвитку публічно-приватного партнерства в системі сталого функціонування» констатував про необхідність розширення традиційного підходу до залучення характеристик природних ресурсів у зону ринкової активності, визначення базових особливостей та параметрів цих процесів. Формування механізму регулювання важливо здійснювати за новітнім системним підходом із дотриманням принципу компліментарності, що замість природокористування як сфери інтересів природних ресурсів передбачає широку інтеграцію галузі в ринкові процеси. Акцентовано увагу, що важливим є включення потенціалу діючих і введення до переліку засобів державної політики потенційних інструментів регулювання з метою посилення її характеристик. Необхідно використовувати весь спектр інструментів регулювання, основаних на вартісних характеристиках (реальних і потенційних), та досягти комплексного ефекту з позицій методів природокористування.

Євроінтегративні публічно-приватні механізми управління сталим просторовим розвитком сфери природокористування – дієвий засіб управління сталим розвитком, участь в якому приватного сектору через проекти публічно-приватного партнерства розглядається як найважливіший компонент досягнення комплексних систем, зокрема систем управління природними ресурсами. Застосування публічно-приватного партнерства є більш ефективним засобом реалізації проектів, ніж залучення приватного бізнесу в рамках державних закупівель.

 

Доповідачем запропоновано такі заходи щодо поліпшення системи публічно-приватного співробітництва:

      удосконалити чинне законодавство, законодавчі та інші правові акти у сфері використання природних ресурсів, доповнивши їх положеннями про застосування і впровадження нових інструментів регулювання економічних відносин;

      розробити шляхи врахування вартісних характеристиках (реальних та потенційних) для побудови платформи системних взаємодій у контексті політики регулювання;

      сформувати систему імплементації окремих форм державно-приватного партнерства в галузі використання природних ресурсів, що є важливим елементом упровадження інструментів регулювання;

      здійснити інституційне забезпечення впровадження нових підходів у сферу публічно-приватного партнерства, які мають позитивний вплив на сферу природокористування, визначаються сприятливими ринковими характеристиками.

О. В. Сакаль у доповіді на тему «Дорожня карта формування моделі публічно-приватного партнерства у сфері природокористування для забезпечення сталого просторового розвитку» розповіла про сутність концепту запровадження євроорієнтованих форм і механізмів публічно-приватного партнерства у сферу природокористування в Україні, наголосивши на ролі об’єднаних територіальних громад у цьому процесі. Висвітила складові концепту управління сталим розвитком просторових утворень, що охоплюють, зокрема, публічно-приватне партнерство, децентралізацію управління природокористуванням і платформний підхід до організації економічних відносин. Особливий акцент доповідач зробила на точках гальмування використання інструментарію публічно-приватного партнерства в управлінні розвитком у нашій країні, що характерні для кожної форми такого співробітництва. Представлено детальний аналіз таких точок у розвитку відносин публічно-приватного партнерства у сфері природокористування, зокрема водо-, земле- та лісокористуванні. Окреслено основні напрями вирішення проблем імплементації публічно-приватного партнерства в практику управління просторовим розвитком, виділено роль інформаційно-технологічних платформ взаємодії влади і бізнесу на бізнес-екосистемних засадах.

Учасникам семінару після заслуховування доповідей запропоновано для обговорення низку проблемних питань, зокрема:

1.      Природні ресурси та їх роль в економічному розвитку.

2.      Точки гальмування імплементації форм публічно-приватного партнерства.

3.      Інструментарій забезпечення місцевого розвитку та система механізмів реалізації моделі публічно-приватного партнерства.

4.      Проектне забезпечення публічно-приватного співробітництва.

5.      Правове забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства.

Особливий інтерес аудиторії викликали питання точок гальмування імплементації форм публічно-приватного партнерства. В активному обговоренні цього проблемного аспекту партнерства брали участь представники об’єктів і територій природно-заповідного фонду України. Порушувались питання актуалізації кількісної та якісної оцінки природних ресурсів, оподаткування, особливого статусу населених пунктів, які розташовані на територіях природно-заповідного фонду, можливостей формування платформи взаємодії територіальних громад із природоохоронними установами і багато інших.

У рамках семінару також відбулася зустріч з представниками Коблівської об’єднаної територіальної громади (Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, 4), на якій окреслено точки гальмування розвитку громади, обговорено можливості формування платформи взаємодії громади та науки й бізнесу з метою економічного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості території.