24 вересня 2019 року

18:09:43 24.09.2019 Назад

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. ЗАМКНУТІ ВОДНІ ЦИКЛИ ПІДПРИЄМСТВ

Підвищена увага до замкнених циклів водокористування на виробництві спричинена  прогнозом Організації Об’єднаних Націй, згідно з  яким у найближчі роки потреба в технічній воді збільшиться на 50 %, а до 2070 дефіцит водних ресурсів будуть відчувати 44 млн осіб у Центральній та Південній Європі. Впродовж останнього десятиліття уряди розвинених  країни світу вимагають від  виробничих підприємств дотримання все більш суворих екологічних стандартів, а за даними Європейського статистичного агентства промисловість є одним із основних водокористувачів (на неї припадає близько 40% загального водозабору). Саме тому дослідження проблем раціоналізації використання водних ресурсів в індустрії своєчасні та актуальні.

Повторне використання води є ефективним та успішним заходом створення нової стійкої системи водозабезпечення, яка не чинить негативного впливу на здоров’я населення та навколишнє природне середовище. Замкнутий водний цикл являє собою систему водного господарства підприємства, що забезпечує повернення всіх рідких відходів після відповідної обробки для повторного використання у виробничому процесі.

Багаторазове використання води має свої переваги, а саме зниження водозабору із природних джерел і, як наслідок, оптимізація балансу природних екосистем. Одночасно скорочуються обсяги скидів у водні об’єкти стічних вод, які містять шкідливі домішки. Практичний досвід свідчить про те, що за рахунок повторного використання води суттєво знижується питоме споживання енергії, оскільки зникає необхідність в організації водозабору і переміщенні води на великі відстані – від природного джерела до станції очищення. Важливою умовою економічної доцільності використання систем оборотного водопостачання є комбінування потреб підприємств і організацій у воді й очисних спорудах у рамках одного промислового регіону.

Організація замкнутих систем водозабезпечення на виробництві потребує комплексного підходу, тобто для розробки та запровадження їх у виробничу практику необхідні спільні зусилля фахівців з очищення води, технологів, спеціалістів з обладнання та систем автоматичного управління, економістів, екологів та  гігієністів.

Відділ економічних проблем водокористування