16 вересня 2019 року

22:25:59 17.09.2019 Назад

ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ, СТВОРЕНОЇ ПРИ РАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року відбулося перше засідання експертної групи з питань національної безпеки в екологічній сфері України при Раді національної безпеки і оборони України. В її роботі брав участь директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  М. А. Хвесик.

Очолював засідання заступник секретаря РНБО України О. М. Данілов. До роботи групи запрошені державний експерт Апарату РНБО І. В. Медведенко, заступник міністра екології та природних ресурсів України М. С. Кузьо, інші представники міністерств та відомств, директори науково-дослідних установ та екологічних центрів, керівники громадських організацій та експерти з екологічних питань.

На засіданні заслухано доповідь державного експерта І. В. Медведенко «Актуальні загрози національній безпеці в екологічній сфері та пріоритети забезпечення екологічної безпеки», обговорено ключові екологічні проблеми і загрози в Україні та першочергові шляхи їх подолання. Серед останніх вирізнялися вагомістю пропозиції, подані науковцями Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».