3 вересня 2019 року

22:01:03 03.09.2019 Назад

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ОСНОВНИХ ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ В УКРАЇНІ» (TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT OF UKRAINE)

28 серпня 2019 року старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» кандидат економічних наук Ю. М. Маковецька взяла участь у робочій зустрічі основних партнерів проекту «Визначення технологічних потреб в Україні» (Technology Needs Assessment of Ukraine), що відбулася в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Проект призначений допомогти країнам здійснити оцінку технологічних потреб для Конвенції з питань зміни клімату. Для цього проведено аналіз технологій скорочення викидів парникових газів у секторах «Сільське господарство» та «Оброблення відходів», а також аналіз технологій адаптації до змін клімату у секторах «Сільське господарство» та «Водне господарство».

На заході було представлено результати виконання першого етапу проекту (Ідентифікація пріоритетних технологій) за обраними 20 видами технологій з наступним обговоренням, рекомендаціями, та зауваженнями із метою формування фахових пропозицій щодо проведення другого (Визначення бар’єрів та сприятливих обставин для обраних трансформацій) та третього (Розробки Національного Плану дій по впровадженню технологій – Technology Action Plans (TAP)) етапів проекту.

У дискусії брали участь директор Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару Світлана Василівна Гринчук, спеціалісти відділів кліматичної політики та звітності й поводження з відходами Міністерства екології та природних ресурсів України, представники бізнесу, експерти та науковці у обраних секторах, громадскість.

Перелік обраних пріоритетних технологій представлено в додатку.