27 серпня 2019 року

20:21:19 27.08.2019 Назад

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ 2019 РОКУ

Сучасні умови розвитку, швидкі темпи комп’ютеризації, поширення нових технологій зв’язку, трансформація процесів ведення бізнесу призводять до формування комплексу ризиків і загроз. Найбільш актуальними серед них є такі, як поширення небезпечних захворювань, загроза воєнних дій, кризові явища.

Згідно з висновками Доповіді про глобальні ризики 2019 р. (TheGlobalRisksReport 2019) з-поміж можливих ризиків важливу роль відіграють екологічні, пов’язані зі зміною стану навколишнього природного середовища. Зокрема, небезпечними є екстремальні природні умови (підтоплення, шторми тощо), коливання температурного режиму, трансформація екосистем тощо.

У контексті ризиків (соціального блоку) ідеться і про можливу водну кризу, а саме доступ до чистої води. В цілому важливо зазначити, що, враховуючи процеси глобального потепління, стрімке зростання кількості населення і темпи освоєння, водні ресурси з кожним роком стають все більш ціннішими як із суспільного погляду, так і екосистемного. За оцінками міжнародних експертів, уже в близькому майбутньому вода стане таким же дефіцитним товаром, як нафта чи газ. Незважаючи на таку цінність та унікальність, водні ресурси використовуються нераціонально.

Безперечно, кожна держава вживає заходи щодо покращення стану водних ресурсів, основними серед яких є технічні – установлення додаткових систем очищення, модернізація виробничих технологій з метою зменшення споживання води тощо. Разом з тим, у значній кількості випадків реагування на порушення відбувається як постфактум, і вже не забезпечуючи відновлення первинного стану водойм.

У сучасному світі добре себе зарекомендували економічні важелі впливу на якість водних ресурсів та поводження з ними, коли фінансові стимули чи обмеження сприятливо діють на поведінку водокористувачів.

Як свідчать дослідження економістів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, ці та інші ризики обумовлюють необхідність активізації розробок щодо пошуку економічних підходів та методів поводження з природними ресурсами, імплементації системних принципів регулювання. В цьому сенсі важливо сформувати сприятливе середовище для подальшого зближення циклів природокористування і ринкових процесів, а також реальне інституціональне забезпечення. Запорукою успішності реформ є ефективно функціонуючі інститути.

Важливо також трансформувати підходи до використання інструментів регулювання шляхом урахування їх потенціалу зростання, що призведе до поліпшення фінансових характеристик бюджетів, дослідити можливості упровадження нових інструментів регулювання.

Необхідною є імплементація принципів інтегрованого управління природними ресурсами та залучення бізнесу до менеджменту, що суттєво посилить можливості взаємодії. Одним із позитивних ефектів такого управління є запровадження об’єктного підходу, який передбачає вплив механізму управління на певні природні ресурси (земельні, лісові, водні) за допомогою групи засобів – так званого пучка інструментів, які варіюють і комбінуються з урахуванням як специфіки природних ресурсів, так і певного середовища, котре обумовлює і формує можливості дії інструментів. Актуальним завданням є також формування ліфтів для таких змін на рівні місцевих громад, що прискорить їх фінансову незалежність та посилить ринкові трансформації.

Режим доступу до ресурсу:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf


Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів

та відділ економічних проблем водокористування