22 серпня 2019 року

10:44:49 22.08.2019 Назад

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З КАНАДСЬКИМИ КОЛЕГАМИ

ДУ ІЕПСР НАН України започаткувала міжнародне співробітництво з The Grassroots Institute (Канада). У червні 2019 року між нашими установами підписано Угоду про співпрацю та партнерство з метою організації наукової школи «Summer Field School & Workshop on Mountain Ecosystems and Resource Management», основними напрямами роботи якої є сучасні актуальні теми:  гірські екосистеми; прісноводні екосистеми; екологія лісу; екосистеми пасовищ; збереження біорізноманіття; дика природа; екотуризм; інтерфейс парків; управління ресурсами; управління вододілами; стале сільське господарство та органічне землеробство; агробіорізноманіття; скотарство; тваринництво; гірські господарства; конвенція розвитку гірських систем; Цілі сталого розвитку та гірські системи.

Посилання: http://www.grassrootsinstitute.net