6 серпня 2019 року

12:04:39 06.08.2019 Назад

СПІВРОБІТНИЦТВО ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИІЗ УНІВЕРСИТЕТОМ МАНГЕЙМА, НІМЕЧЧИНА (UNIVERSITÄT MANNHEIM, DEUTSCHLAND)

31 липня 2019 р. робоча група інституту у складі заступника директора з наукової роботи, доктора економічних наук, професора І. К. Бистрякова, завідуючого відділом проблем економіки земельних і лісових ресурсів, доктора економічних наук, старшого наукового співробітника А. М. Сундука, завідуючого відділом природно-техногенної та екологічної безпеки, доктора економічних наук, доцента Г. О. Обиход, головного наукового співробітника відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, доктора економічних наук, професора О. О. Веклич та старшого наукового співробітника цього ж відділу, кандидата економічних наук І. В. Патоки провела зустріч із представницею Університету Мангейма (Німеччина), кандидатом економічних наук Ю. О. Шкрабалюк. Було обговорено широке коло питань щодо спільної діяльності та партнерства за основними напрямками наукових досліджень інституту. За результатами зустрічі сторони досягли попередньої згоди взаємообміну інформацією, колективного опублікування результатів досліджень та розширення співпраці з метою кооперації в науково-дослідних й освітніх проектах у сфері економіки природокористування, сталого розвитку та зеленої економіки.