24 липня 2019 року

23:24:05 24.07.2019 Назад

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Особливістю ефективного управління земельними ресурсами та землекористування є те, що у різні періоди розвитку, конкретні набори цілей, завдань, напрямів й інструментів земельної політики для різних типів земель можуть змінюватися, особливо в умовах євроінтеграційних процесі, процесів децентралізації влади та економічних перетворень, які відбуваються в Україні. Відповідно до визначених цілей формуються найважливіші напрями державного регулювання, де особливу увагу слід приділяти формуванню ефективної системи фінансово-економічних важелів – найбільш дієвого і складного методу впливу у сфері управління земельними ресурсами та землекористування.

За характером важіль передбачає формування точкового впливу, який генерує імпульс і розташований в зоні прямої дії щодо об’єкту. Важливо враховувати інтереси стейкхолдера (зацікавлені сторони) під час використання важелів регулювання. Це можуть бути держава, місцеві громади.

Важливим є об’єктний підхід до управління, який передбачає, що механізм управління здійснює вплив для певного природного ресурсу (земельні ресурси) за допомогою групи інструментів («пучка інструментів») – комбінації інструментів. Для певної зони (як приклад, просторові об’єкти управління) характерний власний комплекс природних ресурсів, характеристики розвитку ринку, можливості управління – ці фактори і формують можливості для використання характерного типу «пучка інструментів», який може вплинути щодо цих ресурсів. Також, дія інструментів відбувається в межах певного середовища, яке обумовлює і формує межі, можливості дії важелів. Якщо умови не сприятливі, то і можливості та ефективність інструментів буде проблемною.

Фактори, що формують можливості використання характерного типу групи інструментів фінансово-економічного регулювання землекористування з врахуванням принципів інтегрованого управління природними ресурсами показано в табл.

Таблиця

Інструменти фінансово-економічного регулювання землекористування з врахуванням принципів інтегрованого управління природними ресурсами

 

Фактори, що формують можливості використання характерного типу групи інструментів

Класифікація групи інструментів

Інструменти

Рівень концентрації активності фінансово-економічного регулювання

Вплив на суспільний бюджети

Наявність юридичної та інституційної основи, повнота даних кадастрів природних ресурсів, планування використання землі, транспарентність обмежень використання земель

Економічного стимулювання

Диференціація плати за землю, заснована на земельній ренті, а саме:

-   Земельний податок з урахуванням – місця розташування, виду використання та складу угідь, придатності земель, обсягу правомочностей, площі земельної ділянки;

-   Орендна плата з врахуванням – місця розташування, виду використання та складу угідь, придатності земель

Низький, середній

Збільшують доходи

Державні субсидії, дотації та субвенції

Надання пільг при стягуванні земельного податку

Кредитно-фінансова та інвестиційна політика

Збільшують видатки

Визначення континууму прав, чіткість інституційних повноважень, прозора звітність і підконтрольність, встановлення обмежень (обтяжень)

Економічного гарантування

Екологічні фонди

Екологічне страхування

Фінансові заходи щодо землеустрою, земельного кадастру, моніторингу земель, охорони земель і поліпшення їх родючості, застосування нових технологій використання земель, інженерної і соціальної облаштованості

Компенсація збитків і втрат при вилучені земель, зняття родючого шару ґрунту, рекультивації земель тощо

Середній, низький

Збільшують видатки

Ринок земель, залучення громадськості, планування землекористування, транспарентність земельної оцінки, ефективність збору податків

Ринкові інструменти

Ринкова ціна землі

Експертна оцінка землі

Капіталізація землекористування

Земельні аукціони

Землевпорядний маркетинг

Найвищий, високий

Збільшують доходи

Реєстрація прав на земельні ділянки, механізм розподілу вигод і втрат між стейкхолдерами, наявні процедури економічно, екологічно і соціально корисних інвестицій

Кредитно-іпотечні інструменти

Земельна іпотека та земельні банки

Державне пільгове кредитування

Високий, середній

Збільшують видатки

Визначення державних земель, завершення процесу приватизації, наявність необхідних методик оцінки та ефективність збору податків

Фіскально-бюджетні інструменти

Земельний податок

Орендна плата

Нормативна оцінка

Платежі за екосистемні послуги

Низький, середній

Збільшують доходи

Залучення громадськості, планування землекористування, транспарентність земельної оцінки, ефективність збору податків

Інноваційні інструменти

Державний інноваційних фонд охорони земель

Екоінновації в землекористуванні

Безвідсоткове бюджетне кредитування інноваційних проектів сталого землекористування

Найвищий, високий

Збільшують видатки

Також, важливо зауважити, що інструменти фінансово-економічного регулювання землекористування з врахуванням принципів інтегрованого управління природними ресурсами є не тільки важелями акумулювання фінансових ресурсів для ведення природоохоронної роботи, а й дієвим важелями спрямування економічних суб’єктів до впровадження природоохоронних заходів. В свою чергу, це сприятиме застосуванню в Україні нового підходу – інтегрованого управління земельними ресурсами та землекористування, який являє собою системну композицію інноваційних управлінських підходів, спрямованих на підтримку балансу між державою, приватним сектором і природою.

Третяк Наталія, к.е.н., н.с.

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів