26 червня 2019 року

15:54:30 26.06.2019 Назад

ПЛАТФОРМА «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО-ПЛАНЕТА» – НОВІТНІЙ НАПРЯМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО  ПАРТНЕРСТВА

Як свідчить зарубіжна практика, потужною платформою для поступового, але неухильного переходу національних економік і суспільств на більш стійкі та смарт-моделі власного розвитку, а також посилення екологічної відповідальності бізнесу, є публічно-приватне партнерство (ППП). Як один з найбільш ефективних механізмів концентрації ресурсів, воно здатне забезпечити необхідний рівень фінансування охорони навколишнього природного середовища, що належить до пріоритетних напрямів діяльності держави. Відомі численні зарубіжні приклади європейського регіону щодо нарощення інвестування в рамках ППП нових технологій, процесів, послуг і бізнес-моделей екологоконструктивного спрямування, що змінюють життєвий цикл продукції, починаючи від її проектування аж до виробництва, від її використання – до утилізації й переробки, конкретно реалізуючи таким чином цілі та завдання зеленої, синьої й циркулярної економік. Так, згідно з розрахунками, до 2030 року очікується збільшення ВВП країн Європейського Союзу до 7% завдяки запровадженню інноваційних заходів циркулярної економіки.

Дослідження функціонування ППП із позицій екосистемного підходу дало змогу виділити серед інноваційних стратегічних партнерств екологорієнтованого спрямування в розвинених країнах процес започаткування новітньої платформи «Чотири “П”» – «Публічно-приватне партнерство-планета» («Public-Private Partnership-Planet», яка, крім того, одночасно є сучасним інноваційним мейнстримом. Формування такої платформи – це закономірний процес, реакція учасників бізнес-проектів, з одного боку, на екологічні виклики та ризики, а з іншого – на суспільну потребу в екологозбалансованому сталому розвитку, виходячи із суспільного розуміння та сприйняття навколишнього природного середовища (планети) як рівноправного партнера/інвестора з метою формування раціонального природокористування, досягнення довгострокового еколого-економічно-соціального консенсусу між суспільством, державою та підприємництвом.

Про це більш докладніше йдеться в аналітичному дослідженні головного наукового співробітника відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ ІЕПСР НАН України  доктора економічних наук, професора О.О. Веклич.

Посилання на статтю: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019.

Доступно на сайті з 20 липня ц.р.