24 червня 2019 року

19:37:29 24.06.2019 Назад

ЗУСТРІЧ З КИТАЙСЬКИМИ НАУКОВЦЯМИ У ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

19 червня 2019 року в Президії Національної академії наук України директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України М. А. Хвесик взяв участь у зустрічі з делегацією Шанхайської академії суспільних наук, яку очолив її віце-президент професор Гань Чуньхуей.

Модератором зустрічі виступила академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України академік НАН України Елла Лібанова. На зустрічі також були присутні завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України доктор філософських наук Віктор Кіктенко, керівник Сектору суспільних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України кандидат політичних наук Сергій Стоєцький, заступник начальника Відділу міжнародних зв’язків НАН України Сергій Максимчук.

У своєму виступі академік НААН України М. А. Хвесик зауважив, що Китай та Україна мають чимало спільних проблем, які легше вирішувати разом, а також поінформував, що фахівці нашої установи займаються дослідженням двох основних блоків питань, які знайшли відображення в назві інституту – економікою природокористування та сталим розвитком. Перший блок охоплює дослідження практично всіх природних ресурсів (водних, земельних, лісових), проблем екологічної безпеки, поводження з відходами та повторного ресурсокористування. Що стосується досліджень у межах другого блоку, то ДУ ІЕПСР НАН України бере участь у виконанні Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року», котрій передувала програма, присвячена оцінці соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів, за результатами якої було підготовлено відповідну національну доповідь. Крім того, на сьогодні фахівців інституту цікавлять питання безпечного функціонування різних об’єктів, у тому числі гідроенергетики, а також процес децентралізації та питання сталого розвитку місцевих громад.

До кола дослідницьких інтересів ДУ ІЕПСР НАН України належить і проблематика «зеленої економіки» та «синьої економіки». Як зазначив М. А. Хвесик, інститут має низку розробок у галузі економіки природокористування, а саме – інституціоналізації природно-ресурсних відносин, капіталізації, корпоратизації та сек’юритизації природних ресурсів і публічно-приватного партнерства у цій сфері. Перспективним напрямом роботи вчених ДУ ІЕПСР НАН України є оцінка природного багатства та екосистемних послуг і благ. Інститут також готовий надати низку пропозицій щодо очищення стічних вод і утилізації відходів. На завершення М. А. Хвесик подарував членам китайської делегації колективну працю вчених ДУ ІЕПСР НАН України і примірники наукового журналу «Економіка природокористування та сталий розвиток», який видається цією академічною установою.

 

Докладно про зустріч на сайті НАН України:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5203