13 червня 2019 року

17:50:51 13.06.2019 Назад

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «НАЦІОНАЛЬНІ АКАДЕМІЇ НАУК: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТИ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ МААН»

6-7 червня 2019 р. у м. Київ відбувся Міжнародний симпозіум «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку та пріоритети співпраці в рамках МААН». Організатори заходу – Міжнародна асоціація академій наук, Національна академія наук України і ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Симпозіум присвячений 90-річчю від дня народження Геннадія Михайловича Доброва (1929–1989), члена-кореспондента АН УРСР, професора, засновника наукової школи з наукознавства в Україні, ініціатора створення і першого керівника Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР, людини, що віддала все своє життя служінню науці. Г.М. Добров увів у традицію регулярні міжнародні симпозіуми в галузі організації науки.

Головою програмного комітету обрано Б.Є. ПАТОНА, президента Національної академії наук України. Базова організація симпозіуму – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Захід відбувся за сприяння президій НАН України та Білорусі, Наукової ради з наукознавства при МААН.

Мета симпозіуму – узагальнення досвіду реформ у національних академіях наук, які входять до МААН, і пошук можливостей їх подальшої співпраці в умовах сучасних інтеграційних процесів у світовому і європейському наукових просторах. Відповідно до визначеної мети обговорювалися такі питання: вивчення нових форм організації науки; виявлення організаційних, інституціональних та структурних змін, що відбулися в національних академіях наук упродовж останніх двох десятиліть; аналіз характеру змін фінансової політики національних академій наук; простеження змін тематичної спрямованості досліджень (співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень), а також виявлення змін наукової спеціалізації національних академій наук; вивчення нових пріоритетних наукових напрямів, можливостей впливу національних академій наук на пріоритети інноваційного розвитку в своїй країні; виявлення тенденцій розвитку кадрового потенціалу в національних академіях наук і перспективи його розвитку на найближче десятиліття (чисельність, кваліфікаційна та вікова структура наукових кадрів); аналіз питання ефективності та результативності діяльності національних академій наук (патенти, винаходи, публікації та ін.); вивчення питання взаємодії національних академій наук із бізнес-структурами і промисловістю; аналіз розвитку міжнародної науково-технологічної співпраці національних академій наук, що входять до МААН.

У роботі Міжнародного симпозіуму брали участь вітчизняні та зарубіжні вчені з Китаю, Білорусі, Росії, Грузії, Молдови, Киргизстану, Казахстану. Доповідав відомий космонавт Ю.М. БАТУРІН

О.М. Сухіна, к.е.н., с.н.с. відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, с.н.с. підготувала тези наукової доповіді та брала участь у дискусії.

Під час симпозіуму вручено нагороди переможцям конкурсу на краще книжкове видання НАН України 2019 року.

Детальніше на сайті:

https://stepscenter.org.ua/mizhnarodnyj-sympozium-natsionalni-akademiyi-nauk-suchasnyj-stan-problemy-perspektyvy-rozvytku-priorytety-spivpratsi-v-ramkah-maan