13 червня 2019 року

17:47:37 13.06.2019 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖВІДОМЧОЇ НАУКОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК З ПРОБЛЕМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

11 червня 2019 р. завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку  Національної академії наук України» д.е.н. Сундук А.М. взяв участь у роботі Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу. В межах роботи ради було розглянуте питання «Про стан та завдання наукового забезпечення збалансованого використання і управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів».

В рамках обговорення питання д.е.н. Сундук А.М. акцентував увагу на тому, що актуальним є формування нової тенденції використання не сировинних, а ринкових характеристик природних ресурсів, з чим пов’язується поступове набуття ними ознак ринкового активу. Подібні процеси стали можливими в результаті поступового зближення циклів природокористування і ринкових процесів (економіки). Завдяки цим процесам можливим стало використання інструментів фінансово-економічного регулювання задля цілей управління грунтовими ресурсами.