4 грудня 2018 року

21:42:32 04.12.2018 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

29–30 листопада 2018 року ДУ ІЕПСР НАН України спільно з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (ІПРЕЕД НАН України), Одеською обласною державною адміністрацією й Одеським державним екологічним університетом було проведено круглий стіл на тему «Сталий розвиток і зелена економіка: публічно-приватне партнерство крізь призму децентралізації» в рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року». Модераторами заходу виступили директор ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесик і директор ІПРЕЕД НАН України д.е.н., проф., акад. НАН України Б.В. Буркинський.

Серед учасників та активних доповідачів круглого столу були представники керівництва й співробітники МП «Мостобудівельник», ПАТ «Одеського заводу поршневих кілець», Одеського автоскладального заводу, Вознесенської швацької фабрики, об’єднання «Агрогаз», дослідного заводу Одеського національного політехнічного університету, заводу сільськогосподарського машинобудування, ЗАТ «Одеський коньячний завод», міської організації підприємців і промисловців, м. Одеса, Дунайського пароплавства, Одеської торгово-промислової палати,  агро-еколого-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова», Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеського національного політехнічного університету, Одеської національної академії харчових технологій, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» тощо.

Основні напрями, за якими здійснювалося обговорення:

·                   траєкторія сталого розвитку України до 2030 року;

·                   публічно-приватне партнерство для цілей сталого розвитку;

·                   децентралізація в Україні: стан, проблеми, перспективи;

·                   зелена економіка, зелені інвестиції, зелений туризм;

·                   публічно-приватні форми регулювання техногенно-екологічної безпеки сталого розвитку: європейський досвід та міжрегіональне співробітництво.

До участі у заході було залучено широке коло провідних науковців, виробничників, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатів, керівників місцевих підприємств, співробітників освітніх закладів Причорноморського регіону.

За результатами круглого столу було одностайно прийнято рекомендації щодо:

·                   необхідності розробки принципів стратегічного планування розвитку об’єднаних громад відповідно до програми децентралізації влади;

·                   доцільності вивчення й інституціоналізації напрацьованого досвіду створення та функціонування агро-еколого-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова» як прикладу сталого розвитку та планування стратегічної діяльності громадських об’єднань;

·                   необхідності імплементації принципів зеленої економіки та публічно-приватного партнерства, впровадження заходів щодо активізації екологічно чистого виробництва в Україні та практичної реалізації ідеї циркулярної економіки.