24 вересня 2018 року

23:48:35 24.09.2018 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ІННОВАЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

18 вересня 2018 року Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» проведено круглий стіл «Інноваційний концепт фінансово-економічного регулювання природокористування».

У роботі заходу взяли участь представники державних органів влади, вітчизняних наукових установ, закладів вищої освіти і громадських організацій, зокрема, Верховної Ради України, Державної установи «Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України», Інституту водних проблем і меліорації НААН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного авіаційного університету, Української аграрної конфедерації.

Під час роботи круглого столу виступили із доповідями акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесик, д.е.н., с.н.с. А.М. Сундук, д.е.н., проф. Й.М. Дорош, д.е.н. І.О. Новаковська, д.е.н., проф. І.М. Лицур, д.е.н., с.н.с. М.В. Ільїна, к.е.н., с.н.с. О.В.Сакаль, к.е.н. П.В. Коваль, к.е.н. Я.Д. Яровий.

Обговорювалося широке коло актуальних питань щодо оцінки характеристик використання природних ресурсів України, системного конструкту фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування та його особливостей, формування базових оціночних комплексів використання природних ресурсів у контексті економічних трансформацій держави, перспектив залучення характеристик природних ресурсів до зони ринкової активності та можливостей використання потенційних інструментів фінансово-економічного регулювання, партнерства держави і бізнесу у контексті політики регулювання та її ролі у зростанні місцевих громад.

За результатами заходу прийнято резолюцію, яку рекомендовано направити до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою розгортання подальших досліджень у сфері розроблення й упровадження заходів фінансово-економічного регулювання використання природних ресурсів України.

Резолюція.