19 червня 2018 року

19:37:40 19.06.2018 Назад

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

15 червня 2018 року у м. Київ на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Лісовий менеджмент: актуальні виклики та перспективи розвитку», присвячена 20-річчю кафедри лісового менеджменту. Метою конференції було обговорення сучасних проблем та перспектив економічної складової в системі підготовки фахівців лісового комплексу.

Провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. І.М. Лицур виступив на конференції з науковою доповіддю «Наукові підходи до реформування лісового комплексу». Доповідач зазначив, що реформування лісового господарства неможливе без створення ринку лісових ресурсів – дієвого механізму, який регулюватиме і визначатиме об’єктивні ціни на лісопродукцію, а також стимулюватиме лісогосподарське виробництво. Акцентовано, що перехід лісового господарства до системи ринкових відносин стримується, з одного боку, відсутністю реальної еколого-економічної оцінки лісових ресурсів, а з іншого – конкуренції.

Детальніше ознайомитися із виступами учасників конференції можна за посиланням  https://nubip.edu.ua/node/48342