23 травня 2018 року

20:07:36 23.05.2018 Назад

ЗВІТ ФАО 2018 Р.: «ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ: ПРИХОВАНА РЕАЛЬНІСТЬ»

Питання охорони грунтів постійно перебувають в центрі уваги міжнародних організацій. Значну увагу цим питанням приділяють в ФАО, експерти якої опублікували звіт «Забруднення грунтів: прихована реальність» (ФАО, м. Рим, 2018 р.). В звіті визначаються основні характеристики забруднення грунтів, забруднювачі, досліджується вплив забруднень ґрунту щодо АПК та екосистемних послуг. Сформовано базовий конструкт управлінських рішень для поводження із забрудненими ґрунтами.

Як зазначається в звіті, «забруднення грунтів» означає наявність в ґрунті хімічного або речовинного матеріалу при більш високій нормі концентрації, яка має несприятливий характер. Забруднення грунтів часто не може бути безпосередньо оцінене або візуально сприйнято, що робить його прихованою небезпекою.

Основними антропогенними джерелами забруднення ґрунту є хімікати, які використовуються або виробляються як побічні продукти промислової діяльності, домашні та муніципальні відходи (включаючи стічні води), агрохімікати та нафтопродукти. Ці хімічні речовини випадково потрапляють в навколишнє середовище, наприклад, з розливом нафти або вимиванням з полігону або навмисно, як це відбувається з використанням добрив та пестицидів, через зрошення неочищеними стічними водами.

Нещодавно було прийнято резолюцію, яка вимагає прискорені дії та співпрацю для вирішення проблем забруднення грунтів та їх управління. Цей консенсус, досягнутий більш ніж 170 країнами, є явною ознакою глобальної актуальності забруднення грунту та готовності цих країн до конкретних рішень для вирішення причин і наслідків цієї великої загрози.

Зазначимо, що подібні проблеми характерні і для України, коли значна кількість грунтів перебуває у зоні реального та потенційного забруднення. Характерними є випадки забруднення нітратами, важкими металами, пестицидами. Проблемою виступає вплив наслідків Чорнобильської катастрофи. Вирішення комплексу цих питань потребує поліпшення правового забезпечення, організації належного рівня моніторингу стану грунтів, а також розширення комплексу інструментів регулювання (в т.ч. і за рахунок впровадження фінансово-економічних важелів впливу).

Режим доступу до ресурсу: http://www.fao.org/3/I9183EN/i9183en.pdf

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів