25 квітня 2018 року

02:27:48 26.04.2018 Назад

СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

18 квітня 2018 року заступник директора з наукової роботи ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Бистряков І.К. та пр.н.с. відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами, к.е.н., с.н.с. Клиновий Д.В. з доповіддю «Стратегія модернізації системи управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції» взяли участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», яка відбулася за участю міжнародних експертів, представників наукової спільноти, викладачів вищих навчальних закладів та студентства  на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

У доповіді подано розгорнуту характеристику просторового розвитку держави та її регіонів як системного процесу, що відбувається в єдності  функціонування глобальної, національної та територіальної економіки в господарському просторі країни в сукупності різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторних умов, загроз і ризиків. На прикладах міжнародної практики укрупнення ланок регіонального управління в Польщі, Греції, Угорщині та Франції визначено, що виділення макрорегіонів у вигляді цілісних територіальних комплексів як об’єктів управління здатне створити  ефективну систему великомасштабних, багаторесурсних сегментів єдиного господарського простору країни, якою забезпечується значно більш ефективне врядування, у тому числі розв'язання як регіональних, так і загальнонаціональних завдань, а також сталість розвитку країни та її територій як цілісного національного господарства.