15 квітня 2018 року

21:06:28 15.04.2018 Назад

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АПК

Сільське господарство є важливою галуззю економіки держави. Зокрема, воно займає вагому роль у формуванні ВДВ в обсягах ВВП. Так, в 2010 р. питома вага сільського, лісового та рибного господарства становила 8,3%, а 2015 р. – вже 14,1%. Вагомі позиції характерні і для експорту – 30% до загального обсягу експорту. Значною є й системоформуюча роль, коли інші галузі і виробництва пов’язуються єдиними виробничими процесами.

Поряд із цим, однією з проблем розвитку галузі є дефіцит інвестицій. Через вплив цього фактору стримується значна кількість проектів. Хоча, варто зазначити, що є позитивні тенденції у цій сфері. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на початок року в агропромисловому комплексі України реалізується 474 інвестиційних проектів. Завершення цих проектів створить близько 16 тисяч нових робочих місць. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти виробників (74,3%).

Найбільша кількість таких проектів впроваджується у Полтавській (69 од.), Львівській (64од.), Вінницькій (48 од.), Чернівецькій (43 од.), та Черкаській (41 од.) областях.

Інвестиційні проекти реалізовуються за напрямами: розвиток скотарства – 112 од. (23,6% від загальної кількості); розвиток свинарства – 59 од. (12,4%); розвиток птахівництва – 27 од. (5,7%); обробка, зберігання зернових і технічних культур – 88 од. (18,6%); овоче- та фруктосховища – 58 од. (12,2%); багаторічні насадження – 20 од. (4,2%); зрошення – 14 од. (3%).

Для подальшого стимулювання інвестиційної діяльності необхідним є посилення державної підтримки, формування сприятливого інституціонального середовища, поліпшення загального бізнес-клімату.

Підготовлено за інформацією ресурсу http://minagro.gov.ua

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів