7 грудня 2017 року

16:05:57 07.12.2017 Назад

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ПРАКТИКА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ»

4 грудня 2017 року співробітники ДУ ІЕПСР НАН України – завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку д.е.н., проф. Є. В. Хлобистов і головний науковий співробітник цього відділу д.е.н., проф. О. О. Веклич, а також завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. А. М. Сундук і докторант к.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль взяли участь у Всеукраїнській конференції «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні» за підтримки ПРООН в Україні (м. Київ, вул. Володимирська, 55, Великий конференц-зал НАН України).

На конференції було представлено результати проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який впроваджувався у 2014–2017 роках. Проект підтримує Україну у виконанні своїх міжнародних зобов’язань відповідно до вимог трьох Конвенцій Ріо – Конвенції про охорону біорізноманіття, Конвенції про боротьбу з опустелюванням та Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, а також у вирішенні глобальних екологічних проблем, які впливають на соціальне та економічне благополуччя країни.

У рамках панельної дискусії № 1 «Адаптація Глобальних Цілей сталого розвитку в Україні» д.е.н., проф. Є. В. Хлобистов висвітлив питання екологічної політики та сталого розвитку для об’єднаних територіальних громад.

Під час конференції відбулось обговорення стратегічних документів, аналітичних звітів та інформаційно-освітніх матеріалів, підготовлених в рамках проекту, а також досвіду реалізації проектів, кращих практик, спрямованих на розбудову потенціалу впровадження Конвенцій Ріо та засад сталого розвитку в Україні, обумовлено бачення подальших ініціатив, які сприятимуть впровадженню Цілей сталого розвитку в Україні.

З тематикою виступів інших учасників конференції можна ознайомитись за посиланням – http://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/hruden/item/1455-4-hrudnia-2017-roku-vidbulas-vseukrainska-konferentsiia-stalyi-rozvytok-ta-praktyka-ioho-vprovadzhennia-v-ukraini