20 вересня 2017 року

10:50:54 20.09.2017 Назад

КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Картографічне забезпечення відіграє важливу роль у наукових дослідженнях, адже воно сприяє візуалізації отриманих результатів, що полегшує їх сприйняття. Зараз існує досить значна кількість програм, за допомогою яких можливо будувати карти. Зокрема, можемо назвати такі, як DataGraf, MapInfo, Digitals, ArcMap та інші. Аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Іван Іванович Бегаль, у контексті написання дисертаційної роботи «Інституціональні засади землекористування в умовах децентралізації влади», проводить розробки щодо побудови карт різної масштабності. Карти будуються за допомогою  програми ArcGIS і відображаються через сервіс Google Maps. Для огляду пропонується декілька карт, які показують особливості локалізації природних ресурсів для рівня населеного пункту і місцевої громади.

1) проектні рішення ескізу генерального плану села Малі Дмитровичі Обухівського району Київської області. Синім кольором позначено водні об’єкти, жовтим – сільськогосподарські території, зеленим – лісові території, червоним – територію садибної забудови, синім – вулиці. В електронному режимі доступні для перегляду атрибутивні дані зображених об’єктів на карті.

Електронний доступ за посиланням:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ieBlMHYOMhHJy8Lt5VEjEGJXltQ&ll=50.20706491603003%2C30.519973537048372&z=16

 

2) схема розподілу використання територій Рукшинської об’єднаної територіальної громади, Хотинський район, Чернівецька область. Як бачимо, до складу громади належать декілька населених пунктів (Рукшин, Рашків, Пригородськ та інші). Синім кольором позначено водні об’єкти, жовтим – сільськогосподарські угіддя, зеленим – території під лісами та багаторічними зеленими насадженнями, червоним –території в межах населеного пункту. Карта побудована таким чином, що формується уявлення про можливості локалізації природних ресурсів у межах громади.

Електронний доступ за посиланням:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=118kaiXtg1AvdVa2UaTBknEgUkl0&ll=48.47997973294529%2C26.381763415527303&z=12

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів