19 травня 2017 року

20:34:11 19.05.2017 Назад

ДОПОВІДЬ ООН ПРО РОЗВИТОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ 2017

 

«СТІЧНІ ВОДИ – ЦІННИЙ РЕСУРС: НОВА ПАРАДИГМА ВОДОКОРИСТУВАННЯ»

Всесвітня Доповідь ООН про стан водних ресурсів за 2017 рік «Стічні води: неосвоєний ресурс» присвячена окремим стратегічно важливим питанням водокористування та є її провідним виданням щодо водних ресурсів.

Міжнародний документ широко пропагує зміну парадигми стосовно побутових, сільськогосподарських та промислових стічних вод, які щоденно скидаються у навколишнє природне середовище, із проблеми до цінного ресурсу. Особливий акцент зроблено на тому, що заходи з очищення забруднених ділянок та водних об’єктів зазвичай потребують більше коштів ніж попередження забруднення. Для досягнення прогресу в цьому питанні, необхідний моніторинг і звітність про скиди забруднень у довкілля. Якщо хоча б якийсь параметр не вимірюється, потенційна проблема може залишитися не виявленою, а ефективність проведеної політики не буде об’єктивно оцінена.

Сільське господарство є сталим джерелом забруднень, а саме: органічних речовин, патогенних мікроорганізмів, металів та нових речовин, які з’явилися протягом останніх 20 років – антибіотиків, вакцин, активаторів росту, і гормонів, які можуть потрапляти до навколишнього середовища із тваринницьких та рибоводних підприємств. У доповіді зазначається, що солі, азот і фосфор, які містяться у стічних водах, мають потенційну економічну цінність, яка може бути використана для підвищення ефективності джерел засобів існування в регіоні Азії й Тихого океану, тобто отримання ресурсів із рідких відходів може стати життєздатною моделлю прибуткової ділової активності. Таким чином, необхідно активізувати діяльність із тим, щоб переконати осіб, відповідальних за розробку політики, у тому, наскільки вагома ціна бездіяльності для соціально-економічного розвитку, якості навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

Значна увага зосереджена на необхідності політичної, інституційної та фінансової підтримки місцевих ініціатив та обмежених за масштабами послуг у галузі управління стічними водами. Щодо питної води повторного використання потрібні широкі інформаційні кампанії для укріплення довіри й подолання відчуття антипатії.

Відділ економічних проблем водокористування