16 травня 2017 року

16:48:00 17.05.2017 Назад

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ХХІ СТОЛІТТЯ: УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ (НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ІГОРЯ НЕДІНА)»

11–12 травня 2017 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пройшла чергова Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)».

Організаторами конференції виступили Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Вища економіко-гуманітарна школа (Польща) й інші науково-освітні заклади.

До складу наукового комітету конференції увійшов директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., проф., акад. НААН України Хвесик Михайло Артемович. Організаційний комітет конференції очолили завідувач відділу нашої установи д.е.н., проф. Хлобистов Євген Володимирович та декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  д.т.н., проф., Письменний Євген Миколайович.

В роботі конференції взяли участь науковці з України, Латвії, Польщі. Було обговорено численні проблеми формування, розвитку та упровадження моделі сталого розвитку в Україні і Європі, міжнародні, національні та локальні аспекти збалансованого зростання.

Також увагу зосереджено на питаннях політики європейських фінансових структур щодо забезпечення сталого розвитку України, зеленої модернізації національної економіки, державної підтримки зеленої енергетики, методології та практики екологічної політики, інформаційно-аналітичного забезпечення поводження з відходами, крім того, на визначенні індикаторів сталого розвитку, запровадження вивчення економіки сталого розвитку в закладах вищої та післядипломної освіти тощо.

Резолюція конференції містить рекомендації стосовно управління сталим розвитком для урядових установ, вищих навчальних закладів та громадськості.

Колективна електронна монографія «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017» буде доступна з 30 травня ц.р. на сайті конференції за посиланням:

https://conftef.wixsite.com/conf

Модератором конференції виступив д.е.н., проф. Хлобистов Є.В.


Учасники конференції