20 квітня 2017 року

11:12:30 20.04.2017 Назад

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС: ЖИТТЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

12 квітня 2017 року провідний науковий співробітник ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Лицур І.М. взяв участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього». Захід було організовано економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українсько-німецькою кафедрою екологічного менеджменту та підприємництва. В роботі конференції взяли участь як провідні науковці, так і представники бізнесу з шести країн світу.

В процесі обговорення було розглянуто ряд проблем щодо тенденцій розвитку даного напряму в Україні та світі, статистико-аналітичного дослідження екологічних процесів, обліку, моніторингу та аудиту екологічної діяльності підприємств, механізмів функціонування та управління зеленим бізнесом.

Професор Лицур І.М. представив наукову доповідь «Алгоритм децентралізованого управління природними ресурсами України», в якій акцентував свою увагу на тому, що на вибір моделі управління природними ресурсами безпосередньо впливають економічні (а за своєю сутністю – інституціональні, фінансові, у т.ч. – фіскальні, виробничо-економічні, економіко-структурні та адміністративні) фактори; рамкові міжнародні рекомендації щодо виконання Угоди Україна – ЄС та міжнародних організацій – ООН, МВФ, Світового банку, ЕБРР, СОТ й ін.; управлінські моделі, що склалися у попередній період, а також історичні, національні й культурні традиції (менталітет) народу. У той же час формування сучасної ефективної децентралізованої моделі управління природними ресурсами України, яка б відповідала вимогам часу, потребує визначення національно-орієнтованих вимог, що враховуватиме поряд з зазначеними вище факторами місцеву специфіку, включаючи визначення ключових компетенцій нашої країни, актуальними для господарської системи Європи та світу.

Наразі, в контексті євроінтеграції, управлінська задача полягає в тому, щоб вибудувати "перехід" між теперішнім станом у цій галузі і бажаним, тобто логічно-алгоритмічний шлях від сьогоднішнього до майбутнього стану управління природно-економічною системою на рівні територіальних громад, з метою побудови на місцевих природних активах високоефективної та гнучкої господарської системи корпоративно-кластерного типу, що функціонуватиме на принципах самозабезпечення, субсидіарності і конкурентоздатності в європейському економічному середовищі.