5 квітня 2017 року

12:49:14 05.04.2017 Назад

ВОДНА БЕЗПЕКА – ПРІОРИТЕТНА ПРОБЛЕМА ПОТОЧНОГО РОКУ

Згідно з опитуванням BBC Future до найбільш значущих світових загроз 2017 р., окрім бідності та зміни клімату, належить і водна безпека.  Зокрема, погіршується якість річкових і поверхневих вод, зростає нестача ґрунтових вод та залежність від морської води як джерела забезпечення. Віджай Падманабан, технічний радник Азіатського банку розвитку, вважає, що варто запроваджувати інновації в управлінні водними ресурсами та  інвестувати в дослідження технологій очищення, картування водоносних горизонтів,  рециклінгу й повторного використання стічних вод.

В Україні досить широко застосовуються для водозабезпечення підземні води. Зокрема, міста Львів, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький та Чернігів  повністю «живляться» ними. Головною проблемою стає нормативне очищення такої води, тобто водопідготовка, оскільки більшість підземних джерел в державі перенасичені залізом. Такий технологічний процес передбачає додаткові витрати, які автоматично повинні відображатися  у підвищенні тарифу на водопостачання. Крім того, показник охоплення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів за часи незалежності скоротився з 50 до 22 %, кількість сільських населених пунктів з централізованим водозабезпеченням упродовж 2000-2013 рр. – з 6651 до 6292. Статистичні дані  свідчать про стійкий тренд зниження об’ємів скидання стічних вод в Україні на тлі загального згортання об’ємів виробництва та зменшення кількості населення.

У 2016 р. в першому читанні ухвалено зміни до Проекту Закону України, які законодавчо закріплюють басейновий принцип управління водними ресурсами. Крім того,  набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України №637 від 14.09.2016 р., відповідно до якої скасовується  право підприємства допускати тимчасове відхилення якості питних вод від вимог державного стандарту. У перспективі низка ухвалених нормативних документів може забезпечити зміну стратегічних підходів до управління водними ресурсами.

Відтак наша держава за підтримки  міжнародних експертних  установ,  незважаючи на слабке фінансове забезпечення наукових досліджень, прагне оперативно реагувати і вчасно вирішувати проблеми, пов’язані із водозабезпеченням населення та економіки.

Відділ економічних проблем водокористування