24 березня 2017 року

20:35:33 24.03.2017 Назад

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РОЗРОБОК ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ВОДИ (WORLD WATER DAY)

Під час проведення заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня води 22 березня 2017 р. під егідою кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) було проведено виставку-презентацію монографії ДУ ІЕПСР НАН України «Водні ресурси у вимірах природного багатства України».

З приводу презентації розробки у виступі одного з її співаторів д.е.н., професора І.О. Іртищевої акцентовано увагу на важливості подібних досліджень, які сприяють більш активному включення водних ресурсів до економічних процесів. Наголошено на тому, що для України однією з проблем, яка не сприяє активному позиціонуванню водної складової у фінансово-економічній сфері, є нечіткі і низькі параметри їх вартісної оцінки, що спричиняє істотне позаринкове функціонування цього виду ресурсів (при їх значній потенціальній вартості).

Подібну позицію підтримує і сприяє її популяризації директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України М.А. Хвесик, адже питання вартісних характеристик є надзвичайно актуальними і зумовлюють поступове наближення сфери водних ресурсів до площини економічних процесів.

Дослідження цього напряму знаходить своєї відображення у подальших розробках відділу економічних проблем водокористування (завідувач відділу д.е.н, с.н.с. Л.В. Левковська) адже, на основі вартісних характеристик водних ресурсів можливо впровадження інвестиційних проектів та використання новітніх інструментів регулювання (рента, екопослуги, капіталізація і т.п.). Крім того, у контексті розробки теми «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» значна увага приділяється саме можливості використання фінансових важелів, що є особливо актуальним, зважаючи на поточні тенденції функціонування світової та вітчизняної економіки.

Питання позиціонування водних ресурсів у площині ринкових процесів можливо поєднувати і з іншими природними ресурсами (зокрема, земельними і лісовими), адже, на думку завідувача відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, д.е.н, с.н.с. А.М. Сундука, природні ресурси у значній кількості випадків тісно пов’язані між собою (принцип компліментарності), що зумовлює їх спільну участь у формуванні вартості.

http://fem.nuos.edu.ua