3 березня 2017 року

15:31:59 03.03.2017 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ НАРАДИ «ОПРАЦЮВАННЯ ШЛЯХІВ ДОСЯГНЕННЯ НЕЙТРАЛЬНОГО РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ»

3 березня 2017 р. Мінприроди за підтримки Секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням та Програми розвитку ООН в Україні організували нараду «Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель в Україні та встановлення відповідних національних завдань», участь у якій взяли Сундук А.М., завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, д.е.н., с.н.с. та Сакаль О.В., к.е.н., с.н.с., докторант ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

Проведення наради було спрямоване на забезпечення виконання пункту 21 Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03. 2016 № 271-р. та відповідних міжнародних зобов’язань України.

Під час проведення заходу основні акценти торкалися наступних питань: поточні характеристики ґрунтового покриву України, його родючість, деградація та охорона; концептуальні засади та шляхи досягнення нейтрального рівня деградації земель (НРДЗ); моніторинг стану земель та ґрунтів, оцінка процесів деградації земель та опустелювання, валідація «глобальних» даних з міжнародних джерел; подальші кроки щодо досягнення НРДЗ.