1 грудня 2016 року

21:15:42 01.12.2016 Назад

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ЧИННОЇ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Співробітниками Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» в рамках виконання науково-дослідної теми «Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади» підготовлено пропозиції щодо вдосконалення її чинної нормативно-методичної бази з урахуванням євроінтеграційних процесів. Запропоновано поліпшити приписи чинних законодавчих актів України шляхом розроблення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації влади в сфері природокористування й здійснення екологічної політики»; положення розділу VIII Екологічний податок Податкового кодексу України − законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості структури екологічного податку з класифікаційними стандартами Євростату».

Розроблено практичні рекомендації щодо реформування діяльності вітчизняних фондів охорони навколишнього природного середовища та обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до створення спеціального позабюджетного й на правах юридичної особи Національного екологічного фонду із попередження й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Внесено пропозиції щодо підготовки відповідного законопроекту України «Про Національний  екологічний фонд із попередження й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Досліджено індикатори ефективності регіональної та локальної екологічної політики в системі екологічного миробудівництва (Environmental peacebuilding). Проаналізовано інноваційні інструменти екологічної політики та обґрунтовано шляхи їх упровадження в практичну діяльність. Розроблено пропозиції щодо адаптації кращих практик країн ЄС до організаційно-управлінських засад вітчизняної екологічної політики (на прикладі Нідерландів, Хорватії, Румунії). Запропоновано принципи місцевої екологічної політики та визначено повноваження місцевих органів влади у зазначеній сфері, окреслено можливості для їх реалізації. Досліджено проблеми поводження з відходами за умов децентралізації владних повноважень.


Відділ економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку