30 листопада 2016 року

14:18:19 30.11.2016 Назад

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад є ключовим елементом реформування економіки України. Побудова системи місцевого самоврядування, що базується на самодостатніх і фінансово незалежних громадах, є неодмінною умовою формування сталої моделі розвитку країни. Стратегічні пріоритети державної політики розвитку сільських територій та відповідні оперативні цілі, спрямовані на їх досягнення, включають такі заходи:

- завершення процесу об’єднання територіальних громад: доопрацювання перспективних планів, їх реалізація та моніторинг;

- удосконалення нормативно-правової бази соціально-екологічного розвитку територіальних громад: ухвалення змін до Конституції України, Податкового та Бюджетного кодексів, внесення змін до Закону України «Про об’єднання територіальних громад»;

- ресурсне забезпечення життєдіяльності сільських територіальних громад: передача державних земель, водних об’єктів місцевого значення і земель водного фонду, бувших колгоспних лісів;

- формування та розвиток партнерських відносин між органами влади різних рівнів та об’єднаними територіальними громадами: делегування територіальним громадам завдань і відповідних ресурсів для їх виконання, реалізація спільних проектів, створення спільної інфраструктури, утворення спільного органу управління;

- диверсифікація сільської економіки: диверсифікація сільськогосподарського виробництва, несільськогосподарської діяльності та видів зайнятості;

- соціальний розвиток сільських територій з урахуванням європейських стандартів життєдіяльності: оптимізація мережі закладів освітньо-культурної сфери, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, комплексна реформа ЖКГ;

- забезпечення екологічної безпеки на сільських територіях як необхідної передумови їхнього комплексного розвитку: участь громади у прийнятті екологічних рішень, контроль за додержанням екологічного законодавства, реалізація спільних екологічних проектів.

Дотримання цих пріоритетів дозволить сільським громадам більш активно використовувати наявний економічний, соціальний та природно-ресурсний потенціал своїх територій, забезпечити належні умови життя мешканців села, наблизити соціальні стандарти на сільських територіях до загальноукраїнських та, в перспективі, до європейських; сприятиме утворенню громадянського суспільства, утвердженню прогресивних світоглядних орієнтирів та, зрештою, до випереджаючого економічного розвитку. За сприятливих політичних обставин та з покращенням економічної ситуації в Україні вихід сільських територіальних громад на траєкторію сталого розвитку стане можливим в досяжній перспективі.

 

Марія Ільїна, кандидат соціологічних наук

Державна установа «Інститут економіки природокористування

 та сталого розвитку Національної академії наук України»