6 жовтня 2016 рок

10:20:15 06.10.2016 Назад

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВРЯДУВАННЯ

Екологічна політика за умов децентралізації врядування має спиратися на удосконалення теоретичних та методичних підходів до впровадження сучасних механізмів формування та реалізації такої політики з урахуванням євроінтеграційних процесів. В процесі дослідження цієї тематики співробітниками відділу були внесені пропозиції щодо розробки методичних підходів до трансформації системи екологічного оподаткування як опорного механізму фінансового забезпечення природоохоронних заходів в умовах децентралізації влади з урахуванням євроінтеграційних процесів, екологічного миробудівництва в системі забезпечення сталого розвитку територіальних громад, що є актуальним, зокрема, для Сходу нашої країни, запропоновані шляхи удосконалення теоретичних і методичних підходів до формування екологічних фондів в умовах децентралізації влади з урахуванням євроінтеграційних процесів, до формування сучасних механізмів державної екологічної політики на рівні місцевого самоврядування. Подальший розвиток отримали розвідки з адаптації практик країн-сусідів у формуванні організаційно-управлінських засад екологічної політики, формування та розвитку сучасних механізмів державної екологічної політики в умовах децентралізації влади з урахуванням досвіду держав, що мають тривалий досвід членства в ЄС, а також держав, що орієнтуються на євроінтеграцію через механізми підготовчих угод та політичних рішень (наприклад, держави Балканського регіону). В процесі поглиблення децентралізації врядування розглянуті можливості врахування та параметризації асиміляційних послуг місцевих екосистем до сфери економічних відносин.

Відділ економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку