4 жовтня 2016 року

10:17:08 04.10.2016 Назад

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВОДНИХ ДИРЕКТИВ ЄС

Загострення проблем у водогосподарському комплексі значною мірою зумовлене обмеженістю фінансово-економічного забезпечення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів водогосподарської та водоохоронної інфраструктури, а також відтворення водно-ресурсного потенціалу. Це пов’язано з тим, що надто звуженим є спектр джерел інвестування реалізації водогосподарських та водоохоронних проектів.

На основі досліджень співробітниками відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України встановлено, що інституціональним підґрунтям перезавантаження національної водної політики виступає імплементація директив ЄС. Використання інвестиційного потенціалу імплементації водних директив ЄС можливо в двох напрямках: 1) вдосконалення та розширення на основі залучення норм законодавства ЄС бази стягнення існуючих платежів та зборів за водокористування, екологічних податків за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти; 2) справедливого розподілу коштів, отриманих за водокористування, контролю їх використання та моніторингу ефективності профінансованих заходів.

Доведено, що нарощення інвестиційного потенціалу суб’єктів водогосподарської та водоохоронної діяльності безпосередньо пов’язане із диверсифікацією форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення. У цьому контексті доцільним є формування сучасного методологічного підходу до диференціації інвестиційних механізмів, в основу якого покладено врахування часових особливостей їх прояву.

До групи I належать механізми, які напряму стосуються процесу розвитку і підтримки необхідного рівня функціонування водогосподарського комплексу. Такими можуть бути інструменти державного фінансування розвитку комплексу та використання внутрішніх фінансових ресурсів, отриманих на основі госпрозрахункової діяльності. Група II є похідною і формується на основі механізмів I групи, а остання (III група) – передбачає використання механізмів, які більшою мірою є перспективними. Хоча, варто зауважити, що в Україні є приклади використання механізмів всіх виділених груп.

У відділі сформульовано пріоритетні напрями інвестиційного забезпечення реалізації водогосподарських та водоохоронних проектів, якими мають стати: проекти протипаводкового захисту територій та упередження іншої шкідливої дії вод; облаштування джерел питного водопостачання та розширення мереж централізованого водопостачання в сільській місцевості; проекти модернізації водозабірних систем тощо.

 

Відділ економічних проблем водокористування

ДУ ІЕПСР НАН України