22 вересня 2016 року

14:45:00 23.09.2016 Назад

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ  НА ТЕМУ: «ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» В УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ІНСТИТУТІ «ВІСКОНСИНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ»

22 вересня 2016 року зав. відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. І.К. Бистряков, д.е.н., проф. І.М. Лицур, к.е.н., с.н.с. Д.В. Клиновий та пров. екон. Л.В. Бондар у межах курсу «Business Studies» виступили з відкритою лекцією  на тему  «Загальні тенденції трансформації економічних систем» в Українсько-американському гуманітарному інституті «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні». У лекційному матеріалі наведено розгорнуту характеристику понять корпоратизації природокористування, публічно-приватного партнерства, корпоративної соціальної та екологічної відповідальності, децентралізації в управлінні природними ресурсами та сучасних бізнес-принципів формування відносин між природокористувачами, муніципальною владою, фінансовими структурами і територіальними громадами. У доповідях також розкрито роль територіальних природно-господарських комплексів і механізмів їх сталого фінансування, включаючи сек’юритизацію природних активів та створення  суверенних фондів для забезпечення  сталого розвитку національного господарства, регіональної та муніципальної економіки. На лекції були присутні представники викладацького складу університету з України та США.