22 вересня 2016 року

10:24:23 22.09.2016 Назад

ЗУСТРІЧ ДИРЕКЦІЇ ТА ПРОВІДНИХ УЧЕНИХ ІНСТИТУТУ З ВИКЛАДАЧАМИ ТА МАГІСТРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОЛОГІЇ, РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

21 вересня 2016 року у приміщенні ДУ ІЕПСР НАН України відбулася зустріч дирекції та провідних учених інституту з викладачами та магістрами факультету географії, геології, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Директор ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф., академік НААН України М.А. Хвесик розповів почесним гостям про структуру, основні напрями та наукові результати діяльності установи, процес підготовки наукових кадрів, про публікації та впровадження, а також творчі плани колективу інституту на майбутнє, презентував основні монографічні видання ДУ ІЕПСР НАН України останніх років.

Почесні гості у своє чергу розповіли про власну і факультетську навчальну та наукову діяльність. Було здійснено обмін думками щодо актуальних питань розвитку освіти і науки в Україні, а також намічено напрями й форми співпраці між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна і Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».