1 вересня 2016 року

23:37:36 01.09.2016 Назад

ІНТЕГРУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ В НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

26 і 29 серпня 2016 року представники нашої установи д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов, д.е.н., с.н.с. Л.В. Жарова, д.е.н., с.н.с. А.В. Сундук та к.е.н., с.н.с. Ю.Г. Чередніченко взяли участь у публічному обговоренні результатів спільного проекту Представництва ООН в Україні та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Інтегрування цілей сталого розвитку до 2030 року в Національний контекст. Довкільні аспекти».

На заході обговорено кілька цілей сталого розвитку, а саме: Ціль 6 «Чиста вода і санітарія», Ціль 14 «Моря і морські ресурси», Ціль 13 «Зміни клімату».

Учасниками обговорення були представники урядових структур, наукової та освітянської спільноти, громадських і неурядових організацій, що опікуються проблемами сталого розвитку.

За пропозиціями представників нашої установи додатково включено перелік індикаторів успішності інтегрування цілей, які стосуються впорядкування складування та зберігання сміття й подальшої ліквідації стихійних та організованих сміттєзвалищ у межах 10-км прибережної зони морів (Чорного та Азовського). Відповідно до завдання «Підвищити опірність і здатність адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ й стихійних лих у всіх країнах» запропоновано індикатор «обсяг збитків для навколишнього природного середовища, життєдіяльності людини та об‘єктів економіки, завданих внаслідок небезпечних погодних явищ і стихійних лих, спричинених зміною клімату».

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Державній службі надзвичайних ситуацій України запропоновано посилити увагу до науково-аналітичного супроводу визначення обсягів збитків від надзвичайних ситуацій природного походження та глобальних і регіональних кліматичних змін.

Зав. відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов