14 липня 2016 року

20:32:09 14.07.2016 Назад

ВІРТУАЛЬНА ВОДА: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ??

Нова стаття директора Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» доктора економічних наук, професора, академіка НААН України, заслуженого діяча науки і техніки України Хвесика М.А. і доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Сундука А.М.  «Віртуальна вода: міф чи реальність?» в газеті «Дзеркало тижня. Україна» (№ 25. – 9 липня 2016. –  С. 11)

Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/article/print/ECOLOGY/virtualna-voda-mif-chi-realnist-_.html