16 червня 2016 року

23:07:34 16.06.2016 Назад

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ «БАГАТСТВО НАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА, ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ПРИМНОЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ»

9 червня 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбувся науково-методологічний семінар на тему «Багатство нації: сутність, джерела, державні механізми примноження та ефективного використання», приурочений до 240-річчя праці А. Сміта «Дослідження про природу та причини багатства націй» і 80-річчя праці Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей». Захід організований Національною академією державного управління при Президентові України спільно з ВГО «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття» та Українським громадським об’єднанням міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища «е-Екологія». Від ДУ ІЕПСР НАН України у семінарі взяли участь д.е.н., проф. Бистряков І.К. та к.е.н., доц. Клиновий Д.В.

Науковим керівником і модератором заходу виступив  завідувач кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, генеральний директор ВГО «ІНДЕКС 21» Володимир Бодров.

 На розгляд учасників семінару були винесені питання сучасної еволюції наукових підходів до трактування змісту та джерел утворення національного багатства, його структури й економічної оцінки в Україні загалом та у регіональному розрізі, справедливого розподілу, правових, інституційних і фінансово-економічних механізмів формування ресурсозберігаючого та екологобезпечного типу економічного зростання в Україні тощо.

Виступ професора Ігоря Бистрякова був присвячений сучасним механізмам управління раціональним використанням природних ресурсів з метою активізації відтворювальних процесів територіальних економічних систем, а також необхідності формування інститутів гармонізації природно-ресурсних відносин у фінансовому просторі задля досягнення сталого розвитку. Доповідач звернув увагу, що природний капітал в Україні є недокапіталізованим. Отже, першочерговості набуває проблемне питання проведення комплексної оцінки природних ресурсів як капіталу в складі національного багатства країни. Така процедура вимагає інноваційних підходів, зокрема з визначення екосистемної складової цінності природного капіталу. Остання формується внаслідок взаємодії між собою водних, земельних, лісових, мінерально-сировинних та природно-рекреаційних ресурсів. Науковець підсумував, що важливим є визначення вартісної оцінки екосистемного ресурсу, оскільки він враховуватиме синергію взаємодії між собою окремих складових природного багатства.

Продовжив думку попереднього доповідача Дмитро Клиновий. Він ознайомив учасників науково-методологічного семінару з просторовою організацією природного багатства України з урахуванням його економічного, екологічного та соціального значення, специфікою його просторово-поресурсного розподілу. У структурі природного багатства України земельні ресурси є головними (44,4 %), мінеральний капітал (24,7 %) – провідним; екосистемні (16,4 %), водні (6,4 %) та лісові (8,1 %) – допоміжними. Вони мають важливе структуроформуюче значення в системі національного господарства. Проблемою є низька й нерівномірна загальногосподарська віддача від використання природного багатства регіонами України. Для підвищення ефективності природокористування вчений запропонував новий підхід до ранжування районів на основі просторово-інституціональної моделі як концепт просторово-децентралізованого корпоративного господарювання.

Повністю із матеріалами цього заходу можна ознайомитися за посиланням