5 червня 2016 року

21:01:10 05.06.2016 Назад

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СИСТЕМНІ ТА СТРУКТУРНІ ВИКЛИКИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

2 червня 2016 року завідуючий відділом комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Бистряков І.К., д.е.н., проф. Лицур І.М., к.е.н., с.н.с. Клиновий Д.В. з доповіддю «Європейські підходи до децентралізації системи управління природними ресурсами в Україні» взяли участь в роботі науково-практичної конференції «Системні та структурні виклики в сфері економіки та права України в умовах європейської інтеграції», яка відбулася за участю представників наукової спільноти, викладачів ВНЗ, працівників державних установ, підприємницьких структур та студентства на базі Київського університету ринкових відносин. У доповіді подано розгорнуту характеристику сучасних підходів до визначення поняття та забезпечення процесу децентралізації в управлінні природними ресурсами за участю місцевих громад. Показано роль муніципалітетів у забезпеченні сталого розвитку територій за рахунок ефективного залучення природних активів в господарський обіг в умовах децентралізованого управління економікою. У доповіді розкрито сучасне поняття фінансоміки як системи фінансових відносин, що забезпечують ефективне використання в національній господарській системі природного капіталу. Розкрито механізми вилучення і розподілу природної ренти на користь усіх учасників природно-господарських відносин через інноваційні фінансові інструменти (сек’юритизовані державні й муніципальні консолі) та запровадження механізму громадянської власності на природні ресурси. У дискусії було наголошено на виключно важливій ролі прозорості місцевої виборчої системи та відповідальності муніципалітетів для забезпечення сталого розвитку територіальних громад.