27 травня 2016 року

14:42:38 29.05.2016 Назад

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНО З НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ТРЕТЬОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ХХІ СТОЛІТТЯ: УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕЛІ (НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ІГОРЯ НЕДІНА)»

19–20 травня 2016 року Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» за участю Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Сумського державного університету, Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», Вищої економіко-гуманітарної школи (Польща), Ризького технічного університету (Латвія) й Громадської організації «Інститут зеленої економіки» у приміщенні НТУУ «КПІ» було проведено Третю міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)». З вітальною промовою виступили заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ» доц. О.В. Коваль, директор Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України чл.-кор. НАН України, засл. діяч науки і техніки О.М. Трофимчук, від нашої установи – завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку проф. Хлобистов Є.В. Модератором конференції традиційно був Є.В. Хлобистов. Особливу цікавість викликали доповіді професора Ризького технічного університету, д.інж.н. А.Ю. Махнітко, представника ЄБРР доктора О.Б.Борисової, проф. СумДУ Л.Г. Мельника, проф. Університету «Україна», засл. економіста України А.І. Сухорукова, проф. ОНПУ С.К. Харічкова, проф. ОДЕУ О.Р. Губанової, представника Мінекономрозвитку к.е.н. Л.О.Мусіної, директора Інституту зеленої економіки д.е.н. В.Г. Потапенка; змістовну інформацію про дотичні дослідження зі сталого розвитку та вартісного аналізу забруднень було презентовано д.ф.-м.н. С.К. Полумієнком і д.е.н. О.Г. Рогожиним (ІТГІП НАНУ) та ін. Загалом на конференції представниками України, Польщі та Латвії виголошено 20 доповідей, заочно та дистанційно в ній взяли участь колеги з Росії та Казахстану. За результатами конференції у червні 2016 р. заплановано видати колективну монографію.