14 квітня 2016 року

23:01:29 14.04.2016 Назад

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

13 квітня 2016 року завідуючий відділом комплексної оцінки та управління природними ресурсами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович взяв участь у роботі VII міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», яка відбулася в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ).

На пленарному засіданні професор Бистряков І.К. виступив з науковою доповіддю на тему «Формування системи управління природними ресурсами в умовах децентралізації».

Тематичні напрями роботи конференції: сучасні тенденції розвитку світового господарства; євроінтеграційна стратегія України; інноваційно-інвестиційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі; проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації; проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі; розвиток освіти як чинник формування інтелектуального капіталу; проблеми зайнятості і формування ринків праці у глобальному середовищі; проблеми регіонального розвитку: національний та міжнародний вимір; проблеми сталого розвитку і природокористування у глобальній економіці; проблеми міжнародної міграції трудових ресурсів.

У роботі заходу взяли участь представники органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій, а також представники з Республіки Латвії (м. Рига).