29 січня 2016 року

11:45:38 29.01.2016 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ»

27 січня 2016 року провідний науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., с.н.с. Сундук А.М. взяв участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти», яка проходила на базі Навчально-наукового інституту права Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь).

У рамках виступу акцентовано увагу на тому, що поточний етап розвитку національної економіки вимагає впровадження нових підходів та інструментів, здатних забезпечити стале функціонування та поступовий перехід на нові принципи і методи роботи. Зростання і посилення значення фінансово-економічних процесів, їх інтеграція у більшість галузей та сфер обумовлює необхідність визначення точок контакту з цими факторами для природних ресурсів та їх розгляду в якості економічного активу. 

Увагу пропонується акцентувати на наступних позиціях: по-перше, кожен природний ресурс як елемент природного середовища не може напряму інтегруватися до ринкового середовища. Для цього йому необхідні конкретні підтримуючі механізми, ринкові «ліфти»; по-друге, за умови включення ресурсу до систем національної економіки та фінансово-економічних потоків, він починає генерувати вартість, яку можливо спрямувати як на поліпшення характеристик самого ресурсу, так і на формування похідних ефектів для інших систем національної економіки; по-третє, межі (параметри) включення ресурсів до фінансово-економічних систем  суттєво залежать від специфіки природних ресурсів (наприклад, для водних  характерна значна часова мінливість, територіальна диференціація, мінерально-сировинних – особливості залягання тощо), які необхідно враховувати.

За умови успішного входження природного ресурсу у фінансовий простір та його активного позиціонування як економічного активу він може розглядатися як дієвий інструмент формування вартості. Це може відбуватися шляхом залучення ресурсу до процесів рентоформування, генерації платежів за екологічні послуги, які надає кожен природний ресурс на основі процесу капіталізації тощо.