25 грудня 2015 року

20:48:15 25.12.2015 Назад

2-ГЕ ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНІСТЬ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ»

17 грудня 2015 року у Центрі розвитку інновацій Національної академії управління «Києво-Могилянська академія» відбулося 2-ге засідання Дискусійного клубу на тему «Актуальність моделі інноваційного розвитку для України».

У науковій дискусії взяли участь д.е.н., проф. Бистряков І.К. та к.е.н., с.н.с. Клиновий Д.В. з доповіддю на тему «Комплексна оцінка природного багатства як фактор інноваційного розвитку країни».

У доповіді було наголошено на тому, що формування новітніх уявлень про природний капітал, сучасних механізмів його капіталізації повинно базуватися на більш широких наукових поглядах, ніж традиційна природно-економічна теорія. Основними проблемними питаннями, на які вказувалось ще у роботах фізіократів (Ф. Кене, Ж.-Б. Сей, С.А. Подолинський та ін.), є адекватна вартісна оцінка природного капіталу, яка залежить від його споживчої вартості та визначення його природної продуктивності, тобто внутрішньої здатності створювати, відтворювати капітал. Визначено, що місце і роль комплексної економічної оцінки природного багатства України та її регіонів у забезпеченні інноваційного розвитку України обумовлюються декількома причинами. По-перше, вона дає системне визначення резервів розвитку економічної діяльності територій з позицій їх ресурсної складової. По-друге, характеризує вартість природного капіталу як джерела різнорідних товарів і послуг. По-третє, забезпечує включення природних ресурсів у систему розвинутих ринкових відносин, значно сприяючи підвищенню ефективності державних засобів розвитку національної економіки. По-четверте, з позицій проектного та структурного управління економікою, оцінка природного капіталу виступає ключовим фактором визначення ефективних альтернативних варіантів використання природних ресурсів у будь-якому виробничому процесі. По-п’яте, сприяє відтворенню всього циклу природокористування, включаючи освоєння, використання, відновлення та охорону природних ресурсів територій. По-шосте, забезпечує цілеспрямованість упорядкування просторового фракталу управління природокористуванням від локалізованих ресурсів окремих територій та територіальних природно-господарських комплексів областей до природно-ресурсних макрорайонів і держави у цілому. Присутні з великим інтересом вислухали доповідь та обговорили презентацію "Комплексна економічна оцінка природного багатства України". В ході дискусії було наголошено на виключній ролі природних активів для капіталізації національної економіки та забезпечення інноваційного розвитку держави на основі передових аграрних та промислових технологій, зо забезпечують комплексне використання і переробку природної сировини та високоефективну віддачу від природного капіталу.

Доступ до інтернет-сторінки дискусійного клубу.