9 жовтня 2015 року

14:57:48 09.10.2015 Назад

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ»


24–25 вересня 2015 року на базі Сумського державного університету було проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу». В роботі конференції взяли участь співробітники нашої установи д.е.н., проф. Хлобистов Є.В. та д.е.н., с.н.с. Жарова Л.В. На пленарному засіданні науковці виступили з доповідями: д.е.н., проф. Хлобистов Є.В. на тему «Інноваційний потенціал міжнародної екологічної політики України» та д.е.н., с.н.с. Жарова Л.В. на тему «Механізми забезпечення сталого еколого-економічного розвитку регіону (з врахуванням завдання наближення національного законодавства до законодавства ЄС)», які відображають результати досліджень за планово-бюджетною тематикою ДУ ІЕПСР НАН України та розкривають новітні напрями досліджень в межах розвитку інноваційних механізмів екологічної політики.

 Географія учасників конференції включає учасників з Білорусі, Польщі, України та інших країн.