8 липня 2015 року

23:37:25 08.07.2015 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ПРОГРЕС НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ»

6 липня 2015 року завідуючий відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку д.е.н., професор Хлобистов Є. В. та завідуючий відділу соціоекологічних проблем сталого розвитку д.е.н. Остафійчук Я. В. взяли учать у роботі круглого столу на тему «Прогрес на шляху досягнення цілей розвитку тисячоліття», який відбувся в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

На круглому столі було обговорено проект національної доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна: 2000–2015» та висвітлено підсумки аналізу стану досягнення Україною Цілей Розвитку Тисячоліття, серед яких:

подолання бідності;

забезпечення якісної освіти впродовж життя;

забезпечення ґендерної рівності;

зменшення дитячої смертності;

поліпшення здоров’я матерів;

обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів;

сталий розвиток довкілля.